ކ. މާލެ
|
4 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 07:12
ލީގުގައި ޓީސީއާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ލީގުގައި ޓީސީއާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
FAM
ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޔޫވީ ބަލިކޮށް، ޓީސީން ބުރު ކައިރިއަށް
 
ޓީސީ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 3-0 ން

ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ ބަލިކޮށް, ޓީސީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބުން ބުރު ކައިރިއަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

3-0 ން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ ބަލިކޮށް ޓީސީން ވަނީ ތާވަލްގެ ހަތަރު ވަނާގައި އޮތް ބުރު ސްޕޯރޓްސް ކްލަބާ ދެ ޕޮއިންޓް ކައިރިއަށް ޖެހިލާފައެވެ. މެޗުން މޮޅުވެ ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ޓީސީން ވަނީ ހަތް މެޗުން ވަނީ 10 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްފައެވެ. ބުރު ހަތަރު ވަނާގައި އޮތީ ހަތް މެޗުން 12 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އޮތީ އެންމެ މޮޅަކާއެކު ހަ ވަނާގައެވެ.

މެޗުގެ 12 ވަނަ މިނިޓްގައި ޓީސީއަށް ކުރި ހޯދައިދިނީ ޒަޔާން ނަސީރެވެ. ފުރަތަމަ ހާފްގައި ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ އަހުމަދު ސާމިއު އެވެ. ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން ފަސްވަނަ މިނެޓުގައި ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ޕެނަލްޓީއަކުން އަހުނަމް މުހައްމަދެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ޓީސީގެ ހަމްދޫންއެވެ.

ލީގުގައި ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ވާދަކުރާނީ ކްލަބް ވެލެންސިޔާއާއި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް