ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 20:24
އެމަރޮން ބްރޭންޑުގެ ބެޓެރި ވިއްކާ ފިހާރަ
އެމަރޮން ބްރޭންޑުގެ ބެޓެރި ވިއްކާ ފިހާރަ
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމަރޮން ބްރޭންޑުގެ ބެޓަރި
އެމަރޮން ބްރޭންޑުގެ ބެޓެރި ވިއްކާ ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި
 
ފިހާރަ ހުޅުވާފައިވަނީ ބަނަފްސާ މަގުގައި، ގަލޮޅު ބޯޅަދަނޑު ކައިރީގައި

އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ އޮޓޯމޭޓިވް ބެޓެރިއެއް ކަމަށްވާ "އެމަރޮން" ބެޓެރި ވިއްކާ ފިހާރައެއް މާލެ ސިޓީގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

އެމެރޮންގެ ހެޑް އޮފް ސޭލްސް، މަނީޝް ތޫލީ ފިހާރަ ހުޅުއްވައިދެއްވާފައި ވާއިރު، މި ފިހާރަ ހުޅުވާފައިވަނީ ބަނަފްސާ މަގުގައި، ގަލޮޅު ބޯޅަދަނޑު ކައިރީގައެވެ.

ފިހާރަ ހުޅުވުން

އެ ފިހާރައިން ބުނީ، ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކާގުޅޭ ބެޓެރި ލިބެން ހުންނާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޮޓޯ ގިޔަރު ސައިކަލުތަކަށް ބޭނުންވާ ކުދި ބެޓެރިތަކުން ފެށިގެން، ބަނދަރު ހެދުންފަދަ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކުގެ ސައިޓްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ބެޓެރިތައްވެސް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގައި ބޭނުންކުރާ "އެމަރޮން" ބެޓެރިއަކީ އިންޑިއާގެ އަމަރާ ރާޖާ ކުންފުނީގެ ބްރޭންޑެކެވެ. މާލޭގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެއާއި ތިލަފުށީގައިވެސް އެމަރޮންގެ ފިހާރަތައް ހުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް