ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 16:26
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2023
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2023
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2023
އުރީދޫ މަސްރޭސް 2023: 34 ޓީމާއެކު މާލެ ސިޓީން ފަށަނީ
 
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މަސްރޭސް 2023 ވަނީ މާލެ ސިޓީ، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ފުޅާކޮށްފައި
 
ހުކުރު ދުވަހު 2:30ގައި ޓީމުތައް މަސްވެރިންގެ ޕާކުން މަހަށް ފުރާނެ
 
އުރީދޫ މަސްރޭސް ބަލައިލުމަށް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދަށް، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދައުވަތުދޭ

އުރީދޫއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވަމުން އަންނަ އުރީދޫ މަސްރޭސް 2023 މާލެ ސިޓީގައި ހުކުރު ދުވަހު ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އުރީދޫ މަސްރޭސް މިފަހަރު ފަށަނީ މާލެ ސިޓީން 34 ޓީމާއެކުގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ، މަސްވެރިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތުން ލިބޭ ބޮޑު ތަރުހީބަކާއެކު ބާއްވަމުންދާ މަސްރޭހުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޖުމްލަ ރަޖިސްޓަރީކުރީ 83 ޓީމެވެ. އެހެންކަމުން މި އަހަރުގެ އުރީދޫ މަސްރޭސް ވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު މަސްވެރިކަމުގެ މުބާރާތަށެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު 2:30ގައި ޓީމުތައް މަސްވެރިންގެ ޕާކުން މަހަށް ފުރާނެއެވެ. އަދި މަސް ކިރުމަށް ހުރިހާ ޓީމްތަކުން އުސްފަސްގަނޑަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 9ގެ ކުރިން ދާންވާނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ. މަސް ކިރުމުގެ މަސައްކަތް އުސްފަސްގަނޑުގައި ކުރިއަށް ދާއިރު، ހަބޭސް ބޮޑުބެރުގެ ހިތްގައިމު ހަރަކާތްތަށް އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްދާނެކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ 18 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މަސްރޭސް 2023 ވަނީ މާލެ ސިޓީ، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުތަކަކީ

· މާލެ ސިޓީ: އޮގަސްޓް 4

· ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ: އޮގަސްޓް 11

· އައްޑޫ ސިޓީ: އޮގަސްޓް 18

·ފުވައްމުލައް ސިޓީ: އޮގަސްޓް 25

މާލެއިން 34 ޓީމު ބައިވެރިވާއިރު، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީން 23 ޓީމާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ 13 ޓީމަކާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ 13 ޓީމު މި މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ޓީމެއްވެސް އެ ޓީމެއްގެ ސިޓީގައި ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމަށް ވާދަކުރާއިރު، މުބާރާތުގެ ފޯރިއާއި ވާދަވެރިކަން އެހެން އަހަރުތަކަށްވުރެ ގަދަވާނެކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ އުރީދޫ މަސްރޭސް ރެކޯޑް މުގުރާލައި މިދިޔަ އަހަރު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ސްޓެލްކޯ ކަނބަލުން ޓީމުން މިއަހަރުވެސް ވާދަކުރާކަން އެކުންފުނިން އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރާކަމަށެވެ. އަންހެން ޓީމަކުން ނިކުމެ ރިކޯޑް އަދަދެއްގެ މަސްބާނައި، ހޯދި މި ކާމިޔާބީން ދައްކުވައިދެނީ ހަމަހަމަކަމުގެ ރޫހު ކަމަށްވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖުމްލަ 160،000 ރުފިޔާގެ އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ސިޓީއަކުން މޮޅުވާ ޓީމުތަކަށް އިނާމް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން

·  އެއްވަނަ ޓީމަށް: 25،000 ރުފިޔާ

· ދެ ވަނަ ޓީމަށް: 10،000 ރުފިޔާ

·  3 ވަނަ ޓީމަށް: 5000 ރުފިޔާ

· އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ކެޔޮޅަށް: 1000 ރުފިޔާ

·  އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކެޔޮޅަށް: 1000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ މަސްރޭސް 2023ށް ރަޖިސްޓަރީކުރި ހުރިހާ ޓީމަކަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. މި ލިބުނު ބޮޑު އެއްބާރުލުމަކީ މި ހަރަކާތުގެ ސަބަބުން މަސްވެރިކަމަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު އުފާވެރިކަމާއި ޝައުގުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވެއެވެ. އުރީދޫ މަސްރޭސް ބަލައިލުމަށް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދައުވަތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
11 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 19:18
🐭🐵🥲🥸🇧🇩🥲💮🇧🇩🥲💮😅😁💮💊🐭🐵🥲🥸🇧🇩🥲💮🇧🇩🥲💮😅😁💮💊🐭🐵🥲🥸🇧🇩🥲💮🇧🇩🥲💮😅😁💮💊
🐭🐵🥲🥸🇧🇩🥲💮🇧🇩🥲💮😅😁💮💊🐭🐵🥲🥸🇧🇩🥲💮🇧🇩🥲💮😅😁💮💊🐭🐵🥲🥸🇧🇩🥲💮🇧🇩🥲💮😅😁💮💊🐭🐵🥲🥸🇧🇩🥲💮🇧🇩🥲💮😅😁💮💊