ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 15:03
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ނަޖިސް ފެނުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކުރުން
ރައީސް ސާލިހުގެ ފުރަތަމަ 5 އަހަރު ނިމޭއިރު މިރާއްޖޭގައި ނަޖިސް ފެން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނެ ރައްޔިތެއް ނުހުންނާނެ: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
 
1200 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ހިލޭ ޑިގްރީގައި ކިޔެވަމުންދޭ
 
141 ރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދޭ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ފުރަތަމަ 5 އަހަރުގެ ދައުރު ނިމޭއިރު ނަޖިސް ފެން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނެ ރައްޔިތެއް މި ގައުމުގައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހދ.ހަނިމާދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ރައީސް ސާލިހު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ކަމަށެވެ. ނަޖިސް ފެނުން ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 141 ރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއު، 152 ރަށުގައި ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއު އަދި 150 ރަށުގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާކަން ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހުގެ މި 5 އަހަރުގެ ނިމޭއިރު، ނަޖިސް ފެނުން ފެންވަރާ އަދި އެ ފެން ބޯން ޖެހޭ ރައްޔިތެއް މިރާއްޖޭގައި ދިރިނޫޅޭނެ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއަށް ގެންދެމުންދާ ތަރައްގީއާއެކު މިއަދު ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ބޭނުންވަނީ އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެއަށް ދިއުމަށް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ބޮޑުތިލަދުންމަތިން ވެސް ރައީސް ސާލިހު ބޮޑުކޮށް ހޮވާނެ ކަމަށެވެ.

ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ތަރައްގީއަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިސަރަހައްދަށް ވެސް ހަގީގީ ތަރައްގީ ގެނެސްދެއްވި ރައީސްއަކީ ރައީސް ސާލިހު ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ތަރައްގީ ލިބެމުންދިޔައީ 75 އަހަރު ފަހުން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ރައްޔިތުން މިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި އިންސާނުން ދިރިއުޅެން ފެށީއްސުރެ ބޮމުން ގެންދިޔަ ދަނބަރު ފެން، ތުއްތު ކުދިން ފެންވަރުވަމުން ގެންދިޔަ ނަޖިސް ފެނުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި. ތުއްތު ކުދިންނާއި އިންސާނުން މިރަށްރަށުގައި އެންމެންކަމުން ދިޔަ މަދިރިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި. ކާބޯތަކެތި ކޮޅެއް ލިބޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، ދަރިންނަށް ތައުލީމެއް ލިބޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި. މިހުރިހާ ކަމަކަށް އުންމީދު ކޮށްގެން މިބޮޑުތިލަދުންމަތިން 80 އަހަރުކުރިން އުތުރުއަރުމާޒު ނައްޓާލީ މާލެއާ ދިމާލަށް. މާލޭގެ ބަނދަރަށް އުތުރުއަރުމާޒު ގާތްކޮށްލުމުން ވެރިން ވިދާޅުވީ އެބައިމީހުންގެ އަޑު ތިމަންނަމެން އަޑު އަހައިފީމޭ. އެނބުރި ދާށޭ. ތިހުރިހާ ކަމެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ރަނގަޅުވާނޭ. ރަނގަޅުވިބަޔަކަށް ގައިމުވެސް ބޮޑުތިލަދުންމަތީގައި އިސްކޮށް އުޅުނު އެންމެންގެ ބުރިން ހަން ގެނެވުނީ. ލޮނުމިރުސް އަޅާފަ ރަށްރަށަށް އަރުވާލި. އެއީ 04 މާޗު 1943 ގައި.
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާއެކު މީހުން ބިނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ވެސް 1200 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ހިލޭ ޑިގްރީގައި ކިޔެވަމުންދާ ކަމަށެވެ. މިހުރިހާ ސަބަބަކާއި ގުޅިގެން މިއަދު ރައްޔިތުން ދާން ބޭނުންވަނީ އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެއަށް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް