ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:20
ގަބްރިއަލް ޖެސޫސް: އޭނާގެ ކަކުލަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައި
ގަބްރިއަލް ޖެސޫސް: އޭނާގެ ކަކުލަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައި
ޑެއިލީ މެއިލް
އާސެނަލް
ޖެސޫސްގެ ކަކޫ ހަލާކުވެއްޖެ، މިއީ ކުރީގެ އަނިޔާގެ ކަމެއް: ކޯޗު
 
މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް، އެކަމަކު ފުރަތަމަ ބަލާނީ ކުޅުންތެރިޔާގެ ސިއްހަތަށް: އާޓެޓާ

އާސެނަލްގެ ފޯވަޑް ގަބްރިއަލް ޖެސޫސްގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވެ ދުވަސްކޮޅަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

Advertisement

ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނީ ޖެސޫސްއަށް މި ފަހަރު އަނިޔާވީ އަލުން ފޯމަކަށް އެޅުނު ވަގުތު ކަމަށާއި މިފަހަރުގެ އަނިޔާއަކީ ކުރީގެ އަނިޔާއާ ގުޅުންހުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ފޯމަކަށް އެޅުނު ވަގުތު ކަކޫ ހަލާކުމިވީ. އޭނާ ވަނީ އަހަރުމެން ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި މޮޅަށް ކުޅެފައި. މި ފަހަރުގެ އަނިޔާއާއި ކުރިން ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއާ ގުޅުން އެބަހުރި. މިފަހުން އޭނާ އުޅުނީ އުނދަގޫވާތީވެ. މިފަހަރު ވެސް އޭނާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހޭނެ
އާޓެޓާ

މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވެސް ކަކުލަށް އަނިޔާވެ ގިނަ މެޗުތަކެއް ގެއްލުނު ފޯވަޑުގެ މި ފަހަރުގެ އަނިޔާ އެހާ ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް ވެސް ކޯޗު ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް ސީޒަން ހުޅުވަން އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗާއި ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ ކޮޅުގެ ބައެއް މެޗުތައް  ޖެސޫސް އަށް ގެއްލޭނެ އެވެ.

މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ކަމަކީ ކުޅުންތެރިޔާގެ ސިއްހަތު. މިހެންވެ އަހަރުމެން ޖެހޭނީ އޭނާ ނުލައި މިވަގުތު ކުރިއަށްދާން
އަޓާޓޭ

އާސެނަލްގެ އަމާޒަކީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ބޮޑުބައެއް ޑޮމިނޭޓްކޮށް ތަށި ހޯދުމާއި ވަރަށް ގާތަށް ދިޔަފަހުން ޗެމްޕިއަންކަން ގެއްލުމުން މި ފަހަރު އަލުން ތަށި ހޯދުމަށް ވަރުގަދަ އަށް ސީޒަން ފެށުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް