ކ. މާލެ
|
30 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 19:33
ސަސްއާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ސަސްއާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޓީސީ ބަލިކޮށް ސަސް ގަދަ ހަތަރެއްގައި ހަމަޖެހިލައިފި
 
ސަސް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 2-1ގެ ނަތީޖާއަކުން

ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް 2-1ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށް ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) ގަދަ ހަތަރެއްގައި ހަމަޖެހިލައިފިއެވެ.

ސަސް ބަލިކުރުމަށްފަހު ތިންވަނައަށް ޖެހިލުމުގެ ފުރުސަތު ޓީސީއަށްވެސް އޮތެވެ. ނަމަވެސް ސަސް މޮޅުވުމާއެކު، ކުޅުނު ހަ މެޗުން 12 ޕޮއިންޓާއެކު ސަސް އޮތީ ތިންވަނާގައެވެ. ފަސް މެޗު ކުޅެ، ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކު ހަތަރުވަނާގައި އޮތީ ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބެވެ. ޓީސީއަށް ލިބުނީ ހަ މެޗުން ހަތް ޕޮއިންޓެވެ. މިއާއެކު، ސަސްއަށް ވަނީ ގަދަ ހަތަރެއްގައި ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ލިބިފައެވެ.

މެޗުގެ 34 ވަނަ މިނެޓުގައި އަހުމަދު ހުސާމް (ހުސާންކޮ) ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ސަސްއަށް ކުރިހޯދައިދީފައެވެ. އަދި ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން 42 ވަނަ މިނެޓުގައި ސަސްއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ އަލީ ނަސޫހު ރަޝީދު (ޕިލާ)އެވެ. ސަސްއިން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލީ ދެ ލަނޑުގެ ފަރަގަކާއެކުއެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގައި ޓީސީން ވަނީ ކުޅުން އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށްފައެވެ. އެ ޓީމުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ 62 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓީސީގެ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ޒަޔާން ނަސީރު (ޒައްޔު)އެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ސަސްގެ ހުސާންކޮއެވެ.

ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ކުރިޔަށް އޮތް ބުރުގައި ސަސް ކުޅެންޖެހޭނީ ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއެވެ. މި މެޗު ވެގެންދާނީ ދެ ޓީމަށްވެސް ތިންވަނާގައި ހަމަޖެހިލުމަށް، އަދި ދެވަނައާމެދު ފަރަގު ކުޑަކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތަކަށެވެ. ޓީސީ ނިކުންނާނީ ޔޫވީއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް