ކ. މާލެ
|
30 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 12:11
ފެމިލީ ކޯޓުން ވަނީ އެ ކޯޓުގެ ނިމިދިޔަ މަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް އާންމުކޮށްފައި
ފެމިލީ ކޯޓުން ވަނީ އެ ކޯޓުގެ ނިމިދިޔަ މަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް އާންމުކޮށްފައި
ފެމިލީ ކޯޓު
ފެމިލީ ކޯޓުގެ ތަފާސްހިސާބު
ޖޫން މަހު ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ 5 މައްސަލައެއް ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
ޖޫން މަސް ނިމުނުއިރު 6 މައްސަލައެއް ނުނިމި ހުރި
ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރުގެ ގޮތުގައި 5 އަމުރެއް ވަނީ ނެރެދީފައި

މިދިޔަ ޖޫން މަހު ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ 5 މައްސަލައެއް ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް އެެ ކޯޓުން ބުނެފިއެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުން ވަނީ އެ ކޯޓުގެ ނިމިދިޔަ މަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް އާންމުކޮށްފައެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި ޖޫން މަހު ގެވެށި އަނިޔާއާ ގުޅޭ 5 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަވަސް އަމުރުގެ ގޮތުގައި 5 އަމުރެއް ވަނީ ނެރެދީފައެވެ.

މެއި މަހުގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 6 މައްސަލައެއް ޖޫން މަހާ ހިސާބަށް އައިއިރު ނުނިމި ހުއްޓެވެ. އަދި ޖޫން މަސް ނިމުނުއިރު 6 މައްސަލައެއް ނުނިމި ހުރިކަމަށް އެ ކޯޓުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

Advertisement

އޭގެ އިތުރުން، ޖޫން މަހު ފެމިލީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 80 އިންސައްތަ މައްސަލައަކީ އަންހެނުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަކަމަށްވެސް އެ ކޯޓުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ކައިވެންޏާއި ވަރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ޖޫން މަހު ވަނީ 254 ކައިވެނި ކޮށްދީފައެވެ.

ވަރީގެ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު، 79 ވަރި ކޮށްދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް