ކ. މާލެ
|
27 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 13:32
ލިޔެކިޔުން ނެތް ބިދޭސީންނަށް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
ލިޔެކިޔުން ނެތް ބިދޭސީންނަށް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށުން
މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓް
ހިމަބިހި- މީސަލްސް
ރާއްޖެއިން ބޭރުން އައި ދިވެއްސަކު ހިމަބިއްސަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، ކޮންޓެކްޓުން ދެނެގަންނަނީ
 
ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ކޮންޓެކްޓުން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައި
 
އޭނާއަކީ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހެއް
 
ހިމަބިހީގެ މައިގަނޑު އަލާމަތްތަކަކީ ހުން އައުމާއެކު ރަތް ބިހިތަކެއް ނެގުން

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އައި ދިވެއްސަކު ހިމަބިހި (މީސަލްސްއަށް) ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭއިން) ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، 25 ޖުލައި 2023 ވަނަ ދުވަހު މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ދިވެއްސަކު ހިމަބިއްސަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި އެމީހާއަށް ބަލި ޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން (އިމްޕޯޓަޑް ކޭސް) ކަމަށް މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން ވަނީ އެނގިފައެވެ. އޭނާގެ ސިއްޙީ ޙާލު ހުރިގޮތުން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓު ކޮށްގެން ފަރުވާދެމުންދާއިރު، މިވަގުތު ޙާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އޭނާއަކީ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި، ހިމަބިއްސަކީ އެންމެ ފަސޭހައިން ފެތުރޭ ޒާތުގެ ބައްޔެއްކަމަށް ވުމާއެކު، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބައްޔަށް ހުށައެޅިއްޖެނަމަ ބަލި ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ހިމަބިއްސަކީ ރާއްޖެއިން ނައްތާލެވިފައިވާ ބައްޔަކަށްވުމާއެކު، ކޭސްއެއް ފެނުމުން އަމަލު ކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ކޮންޓެކްޓުން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ. އަދި ބައެއް ކޮންޓެކްޓުންނަށް އެކަން އަންގައި، އޭގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމުން ބަލި ޖެހުމުގެ ހިރާސް 97 އިންސައްތަ ކުޑަކޮށްދެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ބަލިޖެހިފައިވާ ފަރާތުން އެހެން މީހުންނަށް ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ފަރާތުން ދަތުރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ، ދަތުރުމަތީގައާއި، ގެއާއި، ހޮސްޕިޓަލުގައި އޭނާއާ ކޮންޓެކްޓުވި މީހުންގެ މައުލޫމާތު މިހާރު އެއްކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ބަލި ޖެހުނު ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި "ރިންގް ވެކްސިނޭޝަން" ކުރިއަށް ދާނެކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ހިމަބިހީގެ މައިގަނޑު އަލާމަތްތަކަކީ ހުން އައުމާއެކު ރަތް ބިހިތަކެއް ނެގުމެވެ. އަދި ކެއްސުމާއި، ނޭފަތުން އަރިދަފުސް ފޭބުމާއި، ލޯ ރަތްވުން ފަދަ އަލާމަތްތައްވެސް ހުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
43%
43%
14%
0%
ކޮމެންޓް