ކ. މާލެ
|
25 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 19:16
ށ. ކޮމަންޑޫ ޕްރޮޖެކްޓް - މަތި ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކައި، ކޮމަންޑޫއާ ބްރިޖަކުން ގުޅުވާލާނެ
ށ. ކޮމަންޑޫ ޕްރޮޖެކްޓް - މަތި ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހިއްކައި، ކޮމަންޑޫއާ ބްރިޖަކުން ގުޅުވާލާނެ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮމަންޑޫ ބްރިޖް
ކޮމަންޑޫ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް މި މަހުގެ 31ގައި ފަށާނަން - އާޒިމް
 
ޖުލައި މަސް ނިމޭއިރު މަތިކޮމަންޑޫ އެއްކޮށް ހިއްކައި ނިމޭނެ

ށ. ކޮމަންޑޫ-މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅުވާލާ ބުރިޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ފަށާނެކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ، އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތުޅާދޫ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރަކީ އިންތިހާބަށް ކަޑަޖަހާ ސަރުކާރެއް ނޫން ކަމަށާއި، ކަންކަން ކުރެވެމުންދަނީ ރޭވިގެންކަމަށެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ ކޮމަންޑޫގެ މަސައްކަތަކީ ވެސް އިންތިހާބަށް ކުރި މަސައްކަތެއް ކަމަށް ބައެއް މީހުންނަށް ހީވިނަމަވެސް، އެއީ ޕްލޭންކުރެވި އެކި މަރުހަލާތަކުގައި މިހާރުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ރަށެއް ކަމަށެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މަތިކޮމަންޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހަށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބުރިޖުގެ މަސައްކަތްވެސް އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، ޖުލައި މަސް ނިމޭއިރު މަތިކޮމަންޑޫ އެއްކޮށް ހިއްކައި ނިމޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޮގަސްޓު މަހު ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ގޮންޖެހުންތައް ހުރިނަމަވެސް، އެމްޓީސީސީން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ޓައިމްލައިނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނިންމާލުމަށް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް