ކ. މާލެ
|
22 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 07:10
އަޖްފާންއާއި ނިބާލް
އަޖްފާންއާއި ނިބާލް
ސޯޝަލްމީޑިއާ
މޮރިޝަސް ޗެލެންޖު
މޮރިޝަސް ޗެލެންޖު: ރާއްޖޭގެ ދެ ޕެއާ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް
 
ކުއާޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ނިބާލް އަދި އަޖްފާންގެ ޕެއާއާއި ނަބީހާ އަދި ނަބާހާގެ ޕެއާ

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މޮރިޝަސް ޗެލެންޖުގައި ރާއްޖޭގެ އަހުމަދު ނިބާލްއާއި މުހައްމަދު އަޖްފާން ރަޝީދުގެ ޕެއާ، އަދި އާމިނަތު ނަބީހާ އަބްދުއްރައްޒާގާއި ފާތިމަތު ނަބާހާ އަބްދުއްރައްޒާގުގެ ޕެއާ ކުއާޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ނިބާލްއާއި އަޖްފާންގެ ޕެއާ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ މޮރިޝަސްގެ ލޫކަސް ޑައުސްއާއި ރައި ނުންދާގެ ޕެއާއާއެވެ. މި މެޗު ނިބާލްއާއި އަޖްފާން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓު ނިބާލްއާއި އަޖްފާން 21-16ން ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް، ދެވަނަ ސެޓު މޮރިޝަސްގެ ޓިމުން ވަނީ 21-9ން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ފޯރިގަދަކޮށް ދިޔަ ތިންވަނަ ސެޓު ނިބާލްއާއި އަޖްފާންގެ ޕެއާ ކާމިޔާބުކުރީ 21-18ންނެވެ.

ދެވަނަ ބުރުގައި ރާއްޖޭގެ ޕެއާ ޖެހުނީ ޒާމްބިއާގެ ޑޮނާލްޑާއި ޖޭއަރަމާންގެ ޕެއާއާއެވެ. މި މެޗު ނިބާލްއާއި އަޖްފާން ކާމިޔާބުކުރީ ސީދާ ދެ ސެޓުންނެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓު 21-7ން ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ދެވަނަ ސެޓު ކާމިޔާބުކުރީ 21-12ންނެވެ. ކުއާޓަރ ފައިނަލުގައި ނިބާލްއާއި އަޖްފާން ނިކުންނާނީ އިންޑިއާގެ ޕެއާއަކާ ދެކޮޅަށެވެ.

ފިރިހެން ޑަބަލްސްއާ ޚިލާފަށް އަންހެން ޑަބަލްސް ފެށީވެސް ގަދަ 16އިންނެވެ. އެ ބުރުގައި ނަބާހާއާއި ނަބީހާގެ ޕެއާ ވަނީ ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ ޕެއާއެއް ސީދާ ދެ ސެޓުން ބަލިކޮށްފައެވެ. ސެޓުތައް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 21-10 އަދި 21-15ންނެވެ. ކުއާޓަރގައި ވާދަކުރަންޖެހޭނީ އެމެރިކާގެ ޕެއާއަކާއެވެ.

މޮރިޝަސްއަށް ދަތުރުކުރި ފިރިހެން ކުޅުންތެރިންނަކީ ނިބާލް އަހުމަދު، މުހައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދު، އަހުމަދު ތޯއިފް އަދި ހުސައިން ޒަޔާން ޝަހީދު ޒަކީއެވެ. އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަކީ ފާތިމަތު ނަބާހާ އަބްދުއްރައްޒާގް، އާމިނަތު ނަބީހާ އަބްދުއްރައްޒާގް، އާމިނަތު ޝަހުރުނާޒް، އާއިޝަތު އަފްނާން ރަޝީދު އަދި މައިސާ ފަތުހުﷲ އިސްމާއިލްއެވެ. ފަސް އިވެންޓުގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިން ވާދަކޮށްފައިވާއިރު، މުބާރާތުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ އަންހެން ޑަބަލްސްއާއި ފިރިހެން ޑަބަލްސްގެ ބައިންނެވެ.

ކޮރެއާގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗެއްގެ އިރުޝާދާއެކު ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުން މޮރިޝަސް ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އޮގަސްޓު މަހު އައިއޯއައިޖީ ކުރިޔަށްދާނީ މަޑަގަސްކަރާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް