ކ. މާލެ
|
21 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 17:11
ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ މައިޒާނެެއް
ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ މައިޒާނެެއް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލޭގައި ހިތްފަސޭހަ މައިޒާންތަކެއް ހަދަން ފަށައިފި
 
މަޖީދީމަގާއި ފަނޑިޔާރު މަގާ ގުޅޭ ކަންމަތީގައި ކައުންސިލުން ތަރައްގީކުރި ބުރުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިންމާލާފައި

މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދު ތަކުގައި ހިތްފަސޭހަ މައިޒާންތައް ހަދަން ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައިވާ "ހިތްފަސޭހަ މަގުމަތި" އަދި "ޗާލު މާލެޓީ" އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށްޓަކައި ފެށި މަސައްކަތެކެވެ، އެގޮތުން މާލޭގެ ކާރުބާރުބޮޑު ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަަގަކުރެވޭ ހުސް ތަންތަނުގައި ހިތްފަސޭހަ މައިޒާންތަކެއް ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

Advertisement

މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މަޖީދީމަގާއި ފަނޑިޔާރު މަގާ ގުޅޭ ކަންމަތީގައި ކައުންސިލުން ތަރައްގީކުރިi ބުރުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިންމާލައިފައެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އެހެން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި މިފަދަ މައިޒާންތަކެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާއިއެކުވެސް މިސްކިތްތަކާއި، އާންމުތަންތަނާއި، ޕާކު މައިޒާންތައް އާބާތުރަ ފިލުވާ، އިތުރު ހިތްފަސޭހަ މައިޒާންތަކެއް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވެސް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
33%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް