ކ. މާލެ
|
20 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 20:24
ސްވިޑްންގައި ޚަތިމު އަންދަމުންދާތީ އިރާގުގައި މުޒާހަރާކުރަނީ
ސްވިޑްންގައި ޚަތިމު އަންދަމުންދާތީ އިރާގުގައި މުޒާހަރާކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްވިޑްންގައި ޚަތިމު އެންދުން
ބަޣްދާދުގައި ހުންނަ ސްވިޑްންގެ އެމްބަސީއަށް ހަމަލާދީ، ހުޅުޖަހައިފި
 
މުޒާހާރާގެ ސަބަބުން ސްވިޑްން އެމްބަސީގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އަނިޔާވެފައެއް ނުވޭ
 
ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިން ވަނީ، ސްވިޑްންގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ޚަތިމު އެންދުމާ ގުޅިގެން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައި
 
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ އެމްބަސީގެ ފާރުމަތިން އަރައި، އިމާރާތަށް ގެއްލުންދީ، އިމާރާތުގައި ހުޅުޖަހާފައި

އިރާގުގެ ވެރިރަށް ބަޣްދާދުގައި ހުންނަ ސްވިޑްންގެ އެމްބަސީ ސަރަހައްދަށް އެތައް ބަޔަކު އެއްވެ މުޒާހަރާކޮށް، އެ އެމްބަސީއަށް ހަމަލާދީފިއެވެ.

އިރާގުގެ އާންމުން ސްވިޑްން އެމްބަސީ ހުންނަ ސަރަހައްދަށް އެއްވެފައިވަނީ އެގައުމުގައި ޚަތިމު އަންދަމުންދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ވަނީ އެމްބަސީގެ ފާރުމަތިން އަރައި، އިމާރާތަށް ގެއްލުންދީ އިމާރާތުގައި ހުޅުޖަހާފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ސްވިޑްންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު، ޓޮބިއަސް ބިލްސްޓްރޯމް ވިދާޅުވީ އެމްބަސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރައްކާތެރިވި ނަމަވެސް، ވިއެނާ މުއާހަދާއާ އެއްގޮތަށް އެމްބަސީ ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޒިންމާގައި އިރާގުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ނާކާމިޔާބުވެފައި ވާކަމަށެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިން ވަނީ ހަފުތާތަކެއް ފަހުން ސްވިޑްންގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ޚަތިމު އެންދުމާ ގުޅިގެން ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ފިންލޭންޑްގެ ނޫސް އެޖެންސީ، އެސްޓީޓީން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސްވިޑެންގެ އެމްބަސީދޮށުގައި ހުންނަ ފިންލޭންޑްގެ އެމްބަސީވެސް ވަނީ ހުސްކޮށްފައެވެ. އަދި މުވައްޒަފުން ތިބީ ސަލާމަތުން ކަމަށާއި، އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި