ކ. މާލެ
|
19 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 14:00
އައިއޯއައިޖީ އަށް އެކުލަވާލި އެތުލެޓިކްސް ޓީމު
އައިއޯއައިޖީ އަށް އެކުލަވާލި އެތުލެޓިކްސް ޓީމު
އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން
އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން
އައިއޯއައިޖީ އަށް އެތުލެޓިކްސް ޓީމު އެކުލަވާލައިފި
 
އެތުލެޓިކްސް ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ޖުމްލަ 20 އެތުލީޓުން

މި އަހަރު އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި އެތުލެޓިކްސް ޓީމު އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

އެތުލެޓިކްސް ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ޖުމްލަ 20 އެތުލީޓުންނެވެ. އެއީ އަންހެން 10 އެތުލީޓުން އަދި ފިރިހެން 10 އެތުލީޓުންނެވެ. އަންހެން ޓީމުގައި ހިމެނެނީ އައިޝަތު ހިމްނާ ޙަސަން، މަރިޔަމް ރޫޔާ އަލީ، މަރިޔަމް އަލްހާ ޙުސެއިން، އަހްނާ ނިޒާރު، ހައްވާ މުޒްނާ ފާއިޒް، ޒިވާ މޫޝާ ޝަފީއު، އައިމިނަތު ލަޔާނާ މުޙައްމަދު، ފަސޫހާ އަޙުމަދު، ޝަމްހާ އަޙުމަދު އަދި އައިޝަތު ޝަބާ ސަލީމް އެވެ. ފިރިހެން ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ޙަސަން ސާއިދު، ޙުސެއިން ރިޒާ، ޔޫސުފް އިބްރާހީމް، ޙުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން، މުޙައްމަދު މިންހާލް ޝާމިން، އިބްރާހީމް ނާހިލް ނިޒާރު، އަބްދުއް ރަޝީދު އިސްމާއީލް، އާދަމް ރިފްއަތު، ޙުސެއިން ޒީކް ސައުދު އަދި އަޙުމަދު ނަޖުދާން ޢަބްދުﷲ އެވެ.

Advertisement

މިއަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީ އޮންނާނީ އަންނަ އޯގަސްޓު މަހުގެ 23 އިން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހަށް މަޑަގަސްކަރައިގަ އެވެ. އައިއޯއައިޖީ އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި އެތުލީޓުން އަންނަނީ އެކިއެކި ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް