ކ. މާލެ
|
17 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 15:25
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމް
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމް
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމް
އައިއޯއައިޖީގެ ކުރިން ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމް މޮރިޝަސްއަށް
 
ގައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނެނީ 5 ފިރިހެން ކުޅުންތެރިންނާއި 5 އަންހެން ކުޅުންތެރިން

އޮގަސްޓު މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލްނެޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގެ ކުރިން ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމް މޮރިޝަސް ޗެލެންޖުގައި ވާދަކުރުމަށް މޮރިޝަސްއަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމަށް މޮރިޝިއަސްއަށް ދަތުރުކުރި ފިރިހެން ކުޅުންތެރިންނަކީ ނިބާލް އަހުމަދު، މުހައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދު، އަހުމަދު ތޯއިފް އަދި މިއަހަރުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ކުޅުންތެރިޔާ، ހުސައިން ޒަޔާން ޝަހީދު ޒަކީ އެވެ.

މޮރީޝަސް ޗެލެންޖުގައި ވާދަކުރާ އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަކީ ފާތިމަތު ނަބާހާ އަބްދުއްރައްޒާގް، އާމިނަތު ނަބީހާ އަބްދުއްރައްޒާގް، އާމިނަތު ޝަހުރުނާޒް، އައިޝަތު އަފްނާން ރަޝީދު އަދި މައިސާ ފަތުހުﷲ އިސްމާއިލް އެވެ. ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކީ ކޮރެއާގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗެކެވެ.

މޮރިޝަސް ޗެލެންޖު ވެގެންދާނީ މަޑަގަސްކަރައިގައި ބާއްވާ އައިއޯއައިޖީގެ ކުރިން ގައުމީ ޓީމަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ތަޖުރިބާ އަކަށެވެ. ގައުމީ ޓީމުން ވަނީ މީގެކުރިންވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކުން ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއް ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް