ކ. މާލެ
|
17 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 07:07
އައިސީސީން ނާބެއަށް އެރުވި އެވޯޑް
އައިސީސީން ނާބެއަށް އެރުވި އެވޯޑް
ނާބެގެ އަގު ވަޒަންކުރުން
އައިސީސީން ނާބެގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި
 
ނާބެގެ އަގު ވަޒަން ކުރީ ދިގު މުއްދަތަށް ކްރިކެޓަށް ޚިދުމަތްކުރުމުން

އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލް (އައިސީސީ) އިން ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ޚިދުމަތްތެރިޔާ މުޙައްމަދު ނާސިރު (ނާބެ) ގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފިއެވެ.

އައިސީސީން ނާބެގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރީ ކްރިކެޓަށް ދިގު މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުންނެވެ. ދިގު މުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އައިސީސީގެ އެވޯޑް (ލޯންގް ސަރވިސް އެވޯޑް) ދެނީ ޚިދުމަތުގައި ވިއްސަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު ވުމުންނެވެ. އެއީ ކްރިކެޓްގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ދޭ އެވޯޑެކެވެ. އައިސީސީން ނާބެގެ އަގު ވަޒަންކުރީ ދެކުނު އެފްރިކާގައި އޮތް އައިސީސީގެ އަހަރީ ކޮންގްރެސްގައެވެ. ނާބެގެ ފަރާތުން އެވޯޑާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ބޯޑްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ފައިސަލްއެވެ.

Advertisement

ނާބެއަކީ މިދިޔަ ފަންސާހަކަށް އަހަރު ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ބޮޑު ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ. ކްރިކެޓް ކުޅުއްވާ, ފަހުން އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. 1960 ގެ އަހަރުތަކުގައި ހޮކީއާއި ފުޓްބޯޅައާއި ކްރިކެޓާއި އެނޫންވެސް ކުޅިވަރުތައް ކުޅުއްވިއެވެ. 1970 ގެ ތެރޭގައި އިތުރު ބޭފުޅުންނާއެކު ކުޅިވަރު ކްލަބެއް އުފައްދަވައިގެން ވެސް ކުޅިވަރުގެ ތަރިން އުފެއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. ކްރިކެޓަށް ނާބެގެ ހިތުގައި ޚާއްޞަ ޝައުގަކާއި ލޯތްބެއް އޮތީ އުފެދިފައެވެ. ކްރިކެޓް ކުރިއަރުވަން މާލީގޮތުން ވެސް އެހީތެރިކަން ދެއްވައެވެ. ނާބެގެ އާއިލާ ވެސް އަންނަނީ އޭނާގެ ލެގަސީ ދަމަހައްޓަވަމުންނެވެ.

ނާބެއަށް އައިސީސީގެ އެވޯޑް އެރުވުމަށް ޚާއްޞަ އިވެންޓެއް ބާއްވާނެކަމަށް ކްރިކެޓް ބޯޑުން މައުލޫމާތުދެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް