ކ. މާލެ
|
15 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 08:43
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް
މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް
އެމްޑީޕީ ކުރިއަށް ޓުވިޓަރ
މެމްބަރު ޝަރީފު
ޝަރީފް ނަޝީދަށް: އެމްޑީޕީ ރޫޅާލަން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް
 
ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ނަޝީދު އުޅުއްވީ ސަރުކާރު ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކުރަން
 
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ގެއްލުނު ހިސާބަކީ ނަޝީދުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ނިމުމުގެ ފެށުން
 
ނަޝީދުގެ ތަރި ދަނީ އޮއްސެމުން

މޯލްޑިވިއަން ޑިިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ރޫޅާލަން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއަށް ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން ވަކިވި މެމްބަރުން ގުޅިގެން އުފެއްދި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ނަޝީދު ވަނީ އެމްޑީޕީ ރޫޅާލާނެ ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަޝީދު ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ސޮއިވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ނަޝީދުގެ މި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ޝަރީފު ހުކުރު ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރުތެރޭގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ނަޝީދު ކުރެއްވި މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރު ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިކުރުމަށާއި އެމްޑީޕީ ފުނޑުފުނޑު ކޮށްލަން ކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އެމަނިކުފާނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ވެސް ގެއްލޭއިރު އެމްޑީޕީ ރޫޅާލަން ކުރެއްވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތާރީހުގައި ކަންކަން ވެފައި އޮތްގޮތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށްފަހު ނަޝީދުގެ ޕާޓީ، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ވެގެންދާނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޕާޓީ އެމްއާރުއެމް ފަދަ ކުޑަ ޕާޓީއަކަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މިހާރު މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ހޮވިގެން ތިބި ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ގިނަ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ސިޔާސީ ލީޑަރެއްގެ ތަރި އަރާ އޮއްސޭ ބީދައިން ނަޝީދުގެ ތަރިވެސް އޮއްސެމުން ދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ގެއްލުނު ހިސާބަކީ ނަޝީދުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ނިމުމުގެ ފެށުން ކަމަށް ވެސް ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ބައިވެރިވި ކޮންމެ ޖަލްސާއެއްގައި ގެންދަވަނީ މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް ކާމިޔާބު ވިޔަނުދޭން ގޮވާލައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން، އެމަނިކުފާނާއި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކޮށް ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް ވެސް ގޮވާލެއްވިއެވެ. މިކަމާގުޅިގެން ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރާ ގިނަ ބައެއްގެ ނުރުހުން ވެސް އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުވިއެވެ.

މިއަހަރު އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާއެކު ނަޝީދަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ގެ ނަމުގައި އެމްޑީޕީ ތެރެއިން އިތުރު ހަރަކާތެއް ފެށިއެވެ. އެއަށްފަހު އެމްޑީޕީއާ ވަކިވެ މިހާރު ވަނީ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އުފައްދާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ހައްގުތައް އޮތީ ފޮތުގައި، ޢަމަލުތަކުން ފެންނަނީ ޚުދުމުހުތާރުކަން: ޝަފީޤް
ފެންނަނީ އެއް މައިދާނުގައި ރައްޔިތުން އަދި އަނެއް މައިދާނުގައި ސަރުކާރު އޮވެގެން މަސައްކަތް ކުރާތަން - ފަތުހުﷲ
އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ މަޖިލީހުގައި ނެތް ނަމަ، ގެދޮރުވެރިޔާގެ ފްލެޓްތައް ބޭނުން ގޮތަކަށް ބަހައި ނިންމާލާނެ: ރޮޒައިނާ
މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، ރާއްޖެއަށް ފައިދާވާނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ނުކުރޭ - ރައީސް ޞާލިހް
ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ދަތި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރިއަށް ނުކުމެ، ތަރުތީބުކޮށްލުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން - ރައީސް ޞާލިޙު
ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ ހައިވަކަރު އޮޑިއެއް ކަމަށް ހީކޮށް، ފެންނަނީ ޅޮސް އޮޑިއެއް - ފައްޔާޒް
'މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް' ކެމްޕޭން ލޯންޗިންގ ޖަލްސާ މިރޭ
އިންވެސްޓްމަންޓް އައުމަށް އަދި އެނދު އިތުރުވުމަށް މަގުފަހިވާނީ ރިސްކް ނަގާ އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރީމަ - ފައްޔާޒް