ކ. މާލެ
|
12 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 22:22
ބުދަ ދުވަހު، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ބުދަ ދުވަހު، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީން ކުރުން
ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންޓުންގެ ގޮތުގައި ތަމްރީނުވުމަށް، 210 މީހަކަށް ސްކޮލާރޝިފް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި
 
އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއަކީ ކުރިއަށްދާން ވަރަށް ރަނގަޅު ދާއިރާއެއް
 
ސްކޮލާރޝިޕަށް 322 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވޭ

ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންޓުންގެ ގޮތުގައި ތަމްރީންވުމަށް، 210 މީހަކަށް ސްކޮލާރޝިޕް ލިބުނު ކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓެންޓުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް 2023 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވާލި ސްކޮލާރޝިޕަށް ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މި ސްކޮލާރޝިޕްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމްތައް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށެވެ. އެކައުންޓިންގ ދާއިރާއަކީ ކުރިއަށްދާން ވަރަށް ރަނގަޅު ދާއިރާއެއް ކަމަށާއި، މިއީ ރާއްޖޭގައި މުސްތަގުބަލް އޮތްދާއިރާއެއްކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއީ ތަމްރީނުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަގޮތުން މަސައްކަތްކޮށްގެން ވެސް ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ހޯދިދާނެ ދާއިރާއެކެވެ.

Advertisement

މިއަހަރުވެސް ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި 200 ޕްރޮފެޝަނަލް އެކައުންޓަންޓުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހުޅުވާލި ސްކޮލާރޝިޕަށް 322 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލާފައިވެއެވެ.

މި ސްކޮލާރޝިޕްގެ ދަށުން އޭސީސީއޭއިން ކިޔަވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސްކިލްސް އަދި ޕްރޮފެޝަނަލް ލެވެލަށެވެ. އަދި ސީމާ ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްގެން ކިޔަވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެނޭޖްމަންޓް އަދި ސްޓްރެޓީޖިކް ލެވެލަށެވެ.

މިޕްރޮގްރާމްގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އެކައުންޓަންޓުންގެ ގޮތުގައި ދިވެހީން ވީހާވެސް އަވަހަށް ތަމްރީނުކޮށް ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ނެރުމެވެ.   

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް