ކ. މާލެ
|
12 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 19:00
މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ތެރެއިން
މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ބެޑްމިންޓަން ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ދެ އިވެންޓުން ރަން މެޑަލް ހޯދާ، އެންމެ ކާމިޔާބު އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ލައިބާ އަދި ޔޫހާ
 
ޔޫހާ ވާދަކުރީ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިގަ
 
ލައިބާ ވާދަކޮށްފައިވަނީ 11 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިގަ

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރި ދެ އިވެންޓުންވެސް ރަން މެޑަލް ހޯދާ، މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ލައިބާ އަހުމަދު މަހްލޫފް (އެލީ) އަދި އައިޝަތު ޔޫހާ އަހުމަދު ވެއްޖެއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި އެލީ ވާދަކޮށްފައިވަނީ 11 އަހަރުން ދަށުގެ ސިންގަލްސް އަދި ޑަބަލްސް އިވެންޓުގައެވެ. ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި އެލީ ވަނީ އައިޝާ ސަނާޔާ ބިންތި އަފްރާހް ސީދާ ދެ ސެޓުން ބަލިކޮށްފައެވެ. މި މެޗުގެ ދެ ސެޓުވެސް އެލީ ކާމިޔާބުކުރީ 21-6 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ސިންގަލްސް ފައިނަލުން މޮޅުވުމަށްފަހު، ޑަބަލްސް ފައިނަލުގައި އެލީ އާއި ލައިސާ ޝަޒްވާންގެ ޕެއާ ވާދަކޮށްފައިވަނީ އައިޝާ ލައިބާ މުހައްމަދު އަޒަދު އަދި މަރްޝާ ހުސައިންގެ ޕެއާ އާއެވެ. މި މެޗުވެސް އެލީ އާއި ލައިސާ ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ސީދާ ދެ ސެޓުންނެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓު 21-14 އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، ދެވަނަ ސެޓު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 21-6 އިންނެވެ. މިއާއެކު އެލީ ވަނީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ދެ އިވެންޓުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ޔޫހާ ވާދަކޮށްފައިވަނީ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ސިންގަލްސް އަދި ޑަބަލްސްގެ ބައިގައެވެ. ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ޔޫހާ ނިކުތީ އަނާތު މޫސާ އާ ދެކޮޅަށެވެ. ޔޫހާ ވަނީ ސީދާ ދެ ސެޓުން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓު 21-13 އިން ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ދެވަނަ ސެޓު ކާމިޔާބުކުރީ 21-17 އިންނެވެ.

ޑަބަލްސް ބައިގައި ޔޫހާ އާއި އައިނީ ބިންތި ޝާހިދު ހުސައިންގެ ޕެއާ ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ އައިޝަރު އަމްރާ މުހައްމަދު އަދި ފާތިމަތު ސަލްހާ އަލީގެ ޕެއާއާއެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓު 21-8 އަދި ދެވަނަ ސެޓު 21-7 ން ކާމިޔާބުކޮށް ޔޫހާ އާއި އައިނީގެ ޕެއާ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު، ޔޫހާއަށް ވަނީ ދެ އިވެންޓުގައި ވާދަކޮށް ދެ ރަން މެޑަލް ލިބިފައެވެ.

13 އަހަރުން ދަށުގެ ބަޔަށް ބަލާއިރު، ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ އާމިނަތު އައިނީ އަޝްރަފާއި އާމިނަތު އަމްނާ އަލީ އާމިރެވެ. މި މެޗު ސީދާ ދެ ސެޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އައިނީއެވެ. މި އުމުރުފުރާގެ ޑަބަލްސް ބައިގެ ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ އައިޝަތު އައިރާ އަބްދުﷲ އަދި ޔަލްވީ ހުސައިންގެ ޕެއާ އާއި އައިޝަތު ޔޫމީ އަލީ އަހުމަދާއި އަމްނާ އަލީ އާމިރުގެ ޕެއާއެވެ. 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް، ޑަބަލްސްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ އައިރާ އަދި ޔަލްވީގެ ޕެއާއެވެ.

17 އަހަރުން ދަށުގެ ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ އައިޝަތު ޒޯޔާ ހުސައިންއެވެ. ޒޯޔާ ވަނީ ފައިނަލުގައި އުލްވާ އަހުމަދު ޝިޔާޒް ސީދާ ދެ ސެޓުން ބަލިކޮށްފައެވެ. ސިންގަލްސް ފައިނަލުން ބަލިވިނަމަވެސް، އުލްވާ ވަނީ ޝައިބާ މުހައްމަދު ޝަރީފާއެކު ޑަބަލްސްގެ ފައިނަލުން މޮޅުވެ، ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ. މި ޕެއާ އިންވަނީ އާމިނަތު ނައުރާ ޝަރުވަތު އަދި ޝާނާ އަލީ އަބްދުލްގެ ޕެއާ ދެ ސެޓުން ބަލިކޮށްފައެވެ.

19 އަހަރުން ދަށުގެ ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށްފައިވަނީ އަބްހާ އިސްމާއިލް ރަޝީދާއި އައިޝަތު ޔޫމަލް އަމްޖަދެވެ. 2-0 ން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް، ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ އަބްހާއެވެ. މި މުބާރާތުގައި 19 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޑަބަލްސްގެ ބައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެކުވެނި އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ހޯލުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 72 އަންހެން ކުޅުންތެރިން ވާދަކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް