ކ. މާލެ
|
8 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 16:33
ޖޫނިއާ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް
ޖޫނިއާ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް
ރާއްޖެއެމްވީ
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިއަދު ފަށައިފި
 
މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 182 ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިވޭ

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން މުޅިން އަލަށް ބާއްވާ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

އެކުވެނި އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ހޯލުގައި ކުރިޔަށްދާ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 182 ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އެއީ ފިރިހެން 110 ކުޅުންތެރިންނާއި އަންހެން 72 ކުޅުންތެރިންނެވެ. އުމުރުފުރާތަކަށް ބަހާލެވިގެން ކުރިޔަށްދާ މި މުބާރާތުގެ ކޮންމެ އުމުރުފުރާއެއްގައިވެސް ކުރިޔަށްދާނީ ހަތަރު އިވެންޓެވެ. އެއީ ފިރިހެން ސިންގަލްސް، އަންހެން ސިންގަލްސް، ފިރިހެން ޑަބަލްސް އަދި އަންހެން ޑަބަލްސްއެވެ.

11 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގައި ޖުމްލަ 10 ފިރިހެން ކުޅުންތެރިންނާއި 14 އަންހެން ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރާއިރު، 13 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިގައި ވާދަކުރާނީ 23 ފިރިހެން ކުޅުންތެރިންނާއި 19 އަންހެން ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެންމެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވަނީ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ބަޔަށެވެ. އެއީ ފިރިހެން 34 އަދި އަންހެން 25 ކުޅުންތެރިންނެވެ.

17 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިގައިވެސް ގިނަ ކުޅުންތެރިން ތަކެއް ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ ފިރިހެން 37 އަދި އަންހެން 12 ކުޅުންތެރިންނެވެ. މުބާރާތުގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިގައި ހަ ފިރިހެން ކުޅުންތެރިންނާއި ދެ އަންހެން ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތުދީ، މުބާރާތުގެ ފޯރި އިތުރަށް ގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން، ނޮކް އައުޓްގެ ބަދަލުގައި ގުރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ކުޅޭނެއެވެ.

މި މުބާރާތަކީ އިންޓަރ ސްކޫލް މުބާރާތުން ތަޖުރިބާ ލިބި، އެ ކުދިންނަށް އިތުރު މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން މުޅިން އަލަށް ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
67%
33%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް