ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 19:19
އިނީގޯ މާޓިނޭޒް
އިނީގޯ މާޓިނޭޒް
ޓްވިޓަރ
ބާސެލޯނާ
ހިލޭ ޓްރާންސްފަރއެއްގައި އިނީގޯ މާޓިނޭޒް، ބާސެލޯނާއަށް ސޮއިކޮށްފި
 
މާޓިނޭޒް ބާސާއާ ގުޅުނީ ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން

އެތުލެޓިކް ކްލަބުގެ ޑިފެންޑަރު, އިނީގޯ މާޓިނޭޒް ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގައި ބާސެލޯނާއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ މާޓިނޭޒް ބާސާއާ ގުޅުނީ ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. ސެންޓަރ ބެކްގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ރޮނާލްޑް އަރައުޖޯ، އަންދްރިއާސް ކްރިސްޓެންސަން، ޖޫލްސް ކޫންޑޭ އަދި އެރިކް ގާސިއާއާއެވެ.

މިދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގައި ބާސާއިން މާޓިނޭޒް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، އެފަހަރު ކާމިޔާބުވާ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ބާސާއިން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައެއް ނުވެއެވެ. މި ސީޒަނުގައި ޖެރާޑް ޕީކޭ ރިޓަޔާ ކުރުމުން، މާޓިނޭޒްގެ މުހިންމުކަން އިތުރުވިއެވެ. ބާސާއިން ވަނީ މިދިޔަ މާޗް މަހުގައި މާޓިނޭޒްއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައެވެ. އެތުލެޓިކް ކުލަބާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ވަނީ މިދިޔަ މަހު ހަމަވެފައެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ބާސާގެ އެންމެ ގަދަ ބާރަކީ އެ ޓީމުގެ ޑިފެންސެވެ. ކުޅުނު 38 މެޗުގެ ތެރެއިން 26 މެޗުގައި ބައިކޮޅަށް ލަނޑެއް ވަނަނުދީ އެ ޓީމުން ވަނީ ހިފަހައްޓާފައެވެ. ނަމަވެސް ވާތު ފައިން ކުޅޭ ސެންޓަރ ބެކެއް ގެނައުމަށް ޒަވީ ބޭނުންވިއެވެ. އަދި ޒުވާން ޑިފެންސް ލައިނަކަށް ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިއެއް ބޭނުންވިއެވެ.

ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑުން ކެރިއަރު ފެށި މާޓިނޭޒް ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރު، 32 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެތުލެޓިކް ކްލަބަށް ބަދަލުވެފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ސޮސިއެޑާޑަށް 200އަށްވުރެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދީފައެވެ.

އޭނާ އެތުލެޓިކް ޓީމަށް 177 މެޗު ކުޅެދީ، ބާސާ ބަލިކޮށް 2021 ވަނަ އަހަރު ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ނަމަވެސް، މިހާރު އޭނާ ފަށާނީ ސްޕެއިންގެ ޗެމްޕިއަނުންނާއެކު ކެރިއަރުގެ ކުރިއަށް އޮތް ބާބެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް