ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 21:55
ނަބާހާއާއި ނަބީހާ
ނަބާހާއާއި ނަބީހާ
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް: ސެމީގެ މެޗުތައް ނިމި، ފައިނަލުގެ ޖާގަތައް ކަށަވަރުވެއްޖެ
 
މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ 108 ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިވޭ

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއޭއެމް)އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ 49 ވަނަ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތައް ނިމި، ފައިނަލުގެ ޖާގަތައް ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

އެކުވެނި ބެޑްމިން ހޯލުގައި ކުރިޔަށްދާ މި މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތައް ކުޅެފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ދެ ޑިވިޝަނުން ޖުމްލަ 10 އިވެންޓު ކުރިޔަށްދެއެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް، އަންހެން ސިންގަލްސް، ފިރިހެން ޑަބަލްސް، އަންހެން ޑަބަލްސް އަދި މިކްސްޑް ޑަބަލްސްއެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ނިބާލް އަހުމަދު، ހުސައިން ޒަޔާން ޝަހީދު ޒަކީ، އާމިނަތު ނަބީހާ އަބްދުއް ރައްޒާގް އަދި ފާތިމަތު ނަބާހާ އަބްދުއް ރައްޒާގް ވަނީ ކުޅުނު ހުރިހާ އިވެންޓެއްގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން، ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާނީ ޒަޔާންއާއި ނިބާލްއެވެ. ޒަޔާން ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ސެމީގައި އަހުމަދު ތާއިފް މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް 2-1ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރިހޯދައިގެންނެވެ. އަދި ނިބާލް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ސީދާ ދެ ސެޓުން މުހައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދު ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ކުޅޭނީ އަހުމަދު އިމާންއާއި އަލީ މުއާޒެވެ.

އަންހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ ނަބާހާއާއި ނަބީހާއެވެ. ނަބާހާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ސެމީގައި އާއިޝަތު އަފްނާން ރަޝީދު ދެ ސެޓުން ބަލިކޮށްގެނެވެ. އަަދި ނަބީހާ ފައިނަލަށް ދިޔައީ ދެ ސެޓުން މައިސާ ފަތުހުﷲ އިސްމާއީލް ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ އަންހެން ފައިނަލުގައި ވާދަކުރާނީ ޝައިބާ މުހައްމަދު ޝަރީފާއި ފިރުޝާނާ ނަސީރެވެ.

ފިރިހެން ޑަބަލްސްގެ ފައިނަލުގައި އަޖްފާންއާއި ނިބާލްގެ ޕެއާ ބައްދަލުކުރާނީ ތާއިފްއާއި ޒަޔާންގެ ޕެއާއާއެވެ. ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ހަމްޒާ އަބްދުއް ރަހްމާންއާއި ޔޫސުފް ނިޔާޒްގެ ޕެއާ ނިކުންނާނީ ހުސައިން މުހައްމަދާއި މުހައްމަދު އިކްރާމްގެ ޕެެއާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އަންހެން ޑަބަލްސްގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ ނަބާހާއާއި ނަބީހާގެ ޕެއާ އަދި އަފްނާންއާއި މައިސާގެ ޕެއާއެވެ. ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ފައިނަލަށް ގޮސްފައިވަނީ މަދީހާ އަބްދުލް ގާދިރާއި ޒުހުދާ ހުސައިންގެ ޕެއާ، އަދި އާއިޝަތު ޔޫސުފްއާއި އާމިނަތު ނަސީމާގެ ޕެއާއެވެ.

މިކްސްޑް ޑަބަލްސްގެ ފައިނަލަށް ގޮސްފައިވަނީ ޒަޔާންއާއި ނަބާހާގެ ޕެއާ، އަދި ނިބާލްއާއި ނަބީހާގެ ޕެއާއެވެ. ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ޔޫސުފް ނިޔާޒްއާއި އާއިޝަތު ޔޫސުފްގެ ޕެއާ ނިކުންނާނީ އަލީ މުއާޒްއާއި ޒުހުދާ ހުސައިންގެ ޕެއާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރަތުގައި ޖުމްލަ 108 ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ފުރަތަމަ ފައިނަލް މެޗު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު 16:00 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް