ކ. މާލެ
|
4 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 19:22
ގައުމީ ޒުވާން ބެޑްމިންޓަން ޓީމް
ގައުމީ ޒުވާން ބެޑްމިންޓަން ޓީމް
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބެޑްމިންޓަން
ގައުމީ ޒުވާން ބެޑްމިންޓަން ޓީމު ޗައިނާއަށް
 
ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ޒުވާން ޓީމުގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނާއި ދެ ކޯޗުން

ފަރިތަކުރުންތަކެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ގައުމީ ޒުވާން ބެޑްމިންޓަން ޓީމް ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ހާންޒޫގައި މި ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މި ފުރުސަތަކީ ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހޯދައިދީފައިވާ ފުރުސަތެކެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޗައިނާއަށް ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ޒުވާން ޓީމުގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނާއި ދެ ކޯޗުންނެވެ. މި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ އައްޔޫބް އަޒްހަރު، ދާނިއާލް އަޝްރަފް، ލިޔާހް އަބްދުއްލަތީފް އަދި އަސޫލް އަބްދުލްއެވެ. މި ޓީމާއެކު ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ މުހައްމަދު ފަޒީލާއި އަހުމަދު ފައްވާޒް ނަޒީރެވެ.

މިއަހަރުގެ ސްޕޯޓްސް އެވޯޑުގައި އެންމެ މޮޅު އެސޯސިއޭޝަނަކަށް ހޮވުނު ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ގައުމީ މުބާރާތް މިހާރު ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
67%
33%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް