ކ. މާލެ
|
3 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 22:37
އަލަށް އުފަންވެފައިވާ ކުއްޖެއް
އަލަށް އުފަންވެފައިވާ ކުއްޖެއް
ވަޔަން
ނިކޮޓީންގެ ނުރައްކާ
މައިމީހާ ދުންފަތަށް އެޑިކްޓް ވުމުން، ބަނޑުގައި އޮންނަ ދަރިފުޅުގެ ފުރާނަޔަށް ނުރައްކާވޭ
 
ލޭގައި އާދަޔާޚިލާފް މަތީ މިންވަރަކަށް ނިކޮޓީން އެކުލެވިގެންވާނަމަ ސީރިއަސް ސިއްހީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވޭ

އިންޑިޔާގެ މެޑިކަލް ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ހާދިސާއެއްގައި، އަލަށް އުފަންވި ތުއްތުކުއްޖެއްގެ ފުރާނަޔަށް ނުރައްކާވެ، އަހްމަދު އާބާދުގެ ޓަރޝަރީ ނިއޯނޭޓަލް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ކުއްޖާ ގެންދެވުނެވެ. ފުރަތަމަ ހީކުރެވުނީ އެސްފީޒިޔާ (ވިހެއުމުގެ ތެރޭ އޮކްސިޖަން ފުދޭވަރަށް ނުލިބުމުން ކުރިމަތިވާ ހާލަތް) ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުއްޖާގެ ކިބައިން ފެންނަންފެށި ސިމްޕްޓަމްތައް ތަފާތެވެ. އެހެން ކަމުން އިތުރު ތަހުލީލުތައް ހެދުމުން ވަނީ ޑޮކްޓަރުން ހައިރާންކުރުވާފަދަ ނަތީޖާއެއް ފެނިފައެވެ. ކުއްޖާގެ ހާލު ދެރަވެ ނާޒުކު ހާލަތަކަށް ގޮސްފައިވަނީ ކުއްޖާގެ ލޭގައި އާދަޔާޚިލާފަށް މަތީ މިންވަރަކަށް ނިކޮޓީން އެކުލެވިގެންވާތީކަން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ. ޑޮކްޓަރުން ކުރި ސުވާލުތަކުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިކަން ދިމާވީ ކުއްޖާގެ މަންމައަކީ ދުންފަތް ހަފަން އާދަވެފައިވާ މީހަކަށް ވާތީއެވެ.

ކުއްޖާގެ ލޭގެ ތަހްލީލުތަކުން ދައްކާފައިވާގޮތުގައި، ކޮންމެ މިލިލީޓަރެއްގައި 60 ނެނޯގްރާމް ނިކޮޓީން ހިމެނެއެވެ. މިއީ ބޮޑުމީހެއްގެ ލޭގައި ހުންނަން ހުއްދަކުރާ މިންވަރަށްވުރެވެސް މާބޮޑަށް އިތުރު މިންވަރެއް ކަމަށްވެއެވެ.

މިކަން އެނގުމުން މެޑިކަލް ޓީމްތައް ގުޅިގެން، ކުއްޖާއާއި މައިމީހާގެ މެޑިކަލް ހިސްޓްރީ ބެލުމުން އެނގުނުގޮތުގައި މަންމައަކީ ނޭވާހިއްލާ މީހެކެވެ. އަދި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދުންފަތް ހަފާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެވަރުން ކުއްޖާގެ ހާލަތު އެހާ ސީރިއަސް ނުވާނެކަމަށް ބުނެ، ޑޮކްޓަރުން ކުރުނުކޮށް އިތުރު ސުވާލުތައް ކުރުމުން ހާމަވިގޮތުގައި ކުއްޖާގެ މަންމައަކީ ދުންފަތް ހެފުމުގެ އާދަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަށަގެންފައިވާ މީހެކެވެ. މިގޮތުން އެކިކަހަލަ ދުންފަތް (ޕެކެޓްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ދުންފަތާއި އަދި ހުރިގޮތަށް ހުންނަ ދުންފަތްވެސް) އޭނާ ހަފާކަމަށްވެއެވެ. ކުއްޖާގެ މަންމަ ވަނީ ދުވާލަކު ދިހައެއް ނުވަތަ ފަނަރަވަރަކަށް ފަހަރު ދުންފަތް އަނގަޔަށްލާކަމަށް އިއުތިރާފްވެފައެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ލިބެންއުޅޭ ދަރިފުޅުގެ ފުރާނަޔަށް ހުރި ނުރައްކާ އޭނާއަކަށް ނޭނގެއެވެ. ހިތާމަޔަކީ އެއީއެވެ.

Advertisement

ކުއްޖާގެ ހާލަތު ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެވުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ލޭ ސާފުކުރުމަށް "ނެޗުރަލް ފްލަޝިންގއައުޓް ޕްރޯސެސްއެއް" ބޭނުންކޮށްފައި ކަމަށް ރިޕޯޓް ބުނެއެވެ. ފަސް ދުވަހު ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ހާލަތު ރަނގަޅުވުމުން މިހާރުވަނީ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައިވެސް ދުފާއިރު ނަމަވެސް ދުންފަތް ކާ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް އުޅެއެވެ. މިއީ އަމިއްލަ ސިއްހަތަށް ވަރަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކަމެކެވެ. މިފަދަ އާދަތަކުން ދުރުހެލިވާންޖެހެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް