ކ. މާލެ
|
30 އޮކްޓޯބަރ 2023 | ހޯމަ 12:44
ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީ (ވ)
ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީ (ވ)
ގޫގުލް
ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް
ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް ހައްގުވަނީ މެސީ އަށް: ރޮނާލްޑޯ
 
ވޯލްޑްކަޕް މެސީ ހޯދުމުން ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް ދޭންޖެހޭނެކަމަށަ ރޮނާލްޑޯ ބުނޭ

ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދޭ ރަންބޯޅަ ނުވަތަ ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑްގެ ހައްގުވެރިއަކަށްވާންވާނީ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލަޔޮނަލް މެސީ ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ރޮނާލްޑޯ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ މި އަހަރުގެ ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އާލިން ހާލަންޑާއި ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީގެ ފޯވަޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އަށް ލިބިދާނެތޯ ސުވާލު ކުރުމުންނެވެ.

Advertisement

ތިން ފަހަރު ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދާފައިވާ ރޮނާލްޑޯ ބުނީ މެސީ އަށް އެވޯޑް ހައްގުވަނީ ވޯލްޑްކަޕް އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކުރުމުން ކަމަށެވެ.

ވޯލްޑްކަޕަކީ މުޅިން އެހެން ލެވެލްއެއް. ވޯލްޑް ކަޕް ހޯދުމުން އެމީހަކަށް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ލިބެންޖެހޭނެ. އެއީ ބަހުސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްނޫން. އަހަރެންގެ ނަޒަރުގައި މި އަހަރުގެ ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑްގެ ހައްގުވެރިއަކީ މެސީ
ރޮނާލްޑޯ

ރޮނާލްޑޯ އަކީ ތިން ފަހަރު ވޯލްޑްކަޕް ފައިނަލްގައި ކުޅެ 1994 އާއި 2002 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕް ބްރެޒިލަށް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ ވޯލްޑްކަޕުގައި ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ.

މެސީ އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިދިޔަ އަހަރު ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބު ކުރެވުނުއިރު އޭނާ އަކީ އެންމެ ގިނައިން ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. އެއީ ޖުމުލަ ހަތް ފަހަރު އެވެ.

މެސީ ބުނީ އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް ލިބިއްޖެނަމަ އުފާވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ވޯލްޑްކަޕް ލިބުމާއެކު ބެލޮންޑީއޯ އެވޯޑް ފަދަ އިނާމުތަކަށް އޭނާގެ ޝައުގުވެރިކަން ނެތް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް