ކ. މާލެ
|
2 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 13:07
ގަމަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ބަނގުރާ
ގަމަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު ބަނގުރާ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
ލ. ގަމަށް ބަނގުރާ އެތެރެކުރަން އުޅުން
ލ. ގަމަށް ބަނގުރާ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ 39 އަހަރުގެ މީހަކާއި 41 އަހަރުގެ މީހަކާއި 42 އަހަރުގެ މީހެއްގެ އިތުރުން 56 އަހަރުގެ މީހެއް

ލ. ގަމުގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އެ ރަށަށް ބަނގުރާ އެތެރެކުރަން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އޮޕަރޭޝަނަކީ ގަމަށް ބަނގުރާ އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި ޖޫން 29 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހަތަރު ދިވެހި ފިރިހެނުންނެވެ. އެއީ 39 އަހަރުގެ މީހަކާއި 41 އަހަރުގެ މީހަކާއި 42 އަހަރުގެ މީހެއްގެ އިތުރުން 56 އަހަރުގެ މީހެކެވެ.

އެ ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރު ކުރީ ގަމު ބަނދަރު މަތިން ކަމަށާއި އެ މީހުން ދަތުރުކުރި ޑިންގީ ބަލައިފާސްކުރިއިރު 72 ފުޅި ބަނގުރާ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ މީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ގަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް 39 އަހަރުގެ މީހާއަށް ފަސް ދުވަސް އަދި އަނެއް ތިން މީހުންނަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލަ ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ގެންދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް