ކ. މާލެ
|
1 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 06:05
ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންތަކެއް
ދިވެހި ޙައްޖުވެރިންތަކެއް
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން
ހައްޖުވެރިއަކު ނިޔާވުން
ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް އިތުރު ހައްޖުވެރިއަކު ނިޔާވެއްޖެ
 
ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 72 އަހަރުގެ ދ. މާއެނބޫދޫ، ފިޔާތޮށިގެ، ޢަލީ ޙަސަން

ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިޔަ އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ނިޔާވެފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ހަވާލުގައި ޙައްޖަށް ދިޔަ ޙައްޖުވެރިޔަކު ކަމުގައިވާ އުމުރުން 72 އަހަރުގެ ދ. މާއެނބޫދޫ، ފިޔާތޮށިގެ، ޢަލީ ޙަސަން އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އަލީ ހަސަން ނިޔާވީ މައްކާގެ ސަޢުދީ ޖާމަން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ހުކުރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެ ގަޑިން އިރުއޮއްސި 18:17 ގައިކަމަށެވެ.

ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ހައްޖުވެރިއަކު ނިޔާވެފައިވާއިރު ނިޔާވެފައި އޮއްވާވެސް ހައްޖުވެރިއަކު ވަނީ ފެނިފައެވެ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަތާ ހަތަރު ދުވަސްފަހުން ނިޔާވެފައިވާ އޮއްވާ ފެނުނީ އުމުރުން 72 އަހަރުގެ ރ. މާކުރަތު، މަލަ، މުޙައްމަދު ނަސީމް ޢަލީ އެވެ.

މީގެއިތުރުން އެހެން ދެ ހައްޖުވެރިއެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެގެން އަންނަނީ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
35%
12%
24%
18%
6%
6%
ކޮމެންޓް