ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 22:16
ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިން
ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިން
ރޮއިޓާރސް
ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ
ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރާއި ގުޅޭ ތަހުގީގު ދަނީ ކުރިޔަށް: ރަޝިޔާގެ މީޑިޔާ
 
ޔެވްގެނީ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލީ ހިމާޔަތްލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބުމުން
 
ޔެވްގެނީ އަށް 12 އަހަރާއި 20 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެ

ރަޝިޔާގެ ކުލީ ސިފައިންގެ ގްރޫޕް ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިން އާ ގުޅޭ ތަހުގީގު ދަނީ ކުރިޔަށްކަމަށާއި އޭނާ އާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރެވޭނެކަމަށް ރަޝިޔާގެ މީޑިޔާތަކުން ބުނެފިއެވެ.

ރަޝިޔާގެ ނިއުސް އެޖެންސީއެއް ކަމުގައިވާ ކޮމަރސަންޓް ނިއުސްޕޭޕަރ ގެ އިތުރުން ރަޝިޔާގެ މައި ތިން ނިއުސް އެޖެންސީއަކުން ވަކި ސޯސްއަކަށް ހަވާލާނުދީ މިގޮތަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު ވެގްނަރ ގްރޫޕުން އަމާންދީފައިވަނީ އެމީހުންނަށް ހިމާޔަތްލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބުމުންނެވެ.

ވެގްނަރ ގްރޫޕު ރަޝިޔާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯ އާ ދިމާލަށް ދިޔައިރު ހަމަ އެދުވަހު ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ޓީވީ މެދުވެރިކުރައްވާ ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބުކުރައްވަމުން ވަނީ އަސްކަރިއްޔާ އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދެއްވާނެކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. ވެގްނަރ ގްރޫޕުން ވަނީ ރަޝިޔާގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއްކަމުގައި ރޮސްޓޮވް ހިފާފައެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އިންސާފުގެ ހިނގާލުންކަމަށް ބުނެ މޮސްކޯ އާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. މޮސްކޯ އާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހީ ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ތިބި ކޮރަޕްޓް ކޮމާންޑަރުން މަގާމުތަކުން ވަކިކުރުމަށްކަމަށް ބުނެއެވެ.

ބެލަރޫސްގެ ރައީސް އަލެކްސެންޑަރ ލުކަޝެންކޯ މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކުރައްވައިގެން ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލިއިރު ކްރެމްލިން އިން ބުނެފައިވަނީ ޔެވްގެނީ އާ ދެކޮޅަށް ދައުވާނުކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި ޔެވްގެނީ ވަނީ ބެލަރޫސް އަށް މިސްރާބު ޖަހާފައެވެ. ޔެވްގެނީ ދައުވާތަކުން ސަލާމަތްވިއިރު ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ހަނގުރާމަވެރިންވެސް ދައުވާތަކުން ސަލާމަތްވާނެކަމަށް ކްރެމްލިން އިން އޭރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނަމަވެސް ކޮމަރސަންޓް ނިއުސްޕޭޕަރ އިން ހޯމަ ދުވަހު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޔެވްގެނީ އާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ތަހުގީގު ދަނީ ކުރިއަށެވެ. އެގައުމުގެ ފެޑެރަލް ސެކިޔުރިޓީ ސަރވިސް އިން އެތަހުގީގު ކުރަމުންދާއިރު އެކަން ނިމޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭކަމަށް އެނޫހުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

ރަޝިޔާގެ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން އެދައުވާތައް ޔެވްގެނީގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ 12 އަހަރާއި 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ ހަރަކާތަށްފަހު ވެގްނަރ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިންގެ ޚަބަރެއްވެސް ނުވެއެވެ. އެންމެފަހުން ޔެވްގެނީ ފެނިފައިވަނީ އޭރު ވެގްނަރ ގްރޫޕުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ރަޝިޔާގެ ސިޓީއެއްކަމުގައި ރޮސްޓޮވް އިން އެސްޔޫވީ ކާރެއްގައި ނިކުމެގެން ދަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް