ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 17:40
"ލީޖަން 7" ނަމަކަށްކިޔާ ލޯންޗު އަޑިއަށް ގޮސްފައި
"ލީޖަން 7" ނަމަކަށްކިޔާ ލޯންޗު އަޑިއަށް ގޮސްފައި
އެމްއެންޑީއެފް
ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ދިއުން
30 މީހުންނާއެކު މާލެއިން ފުރައިގެން ވެލިދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ
ރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ގޯސްވާނެ
ލޯންޗު އަޑިއަށް ގޮސްފައިވަނީ ލޯންޗުގައި ތިބި މީހުން ރަންދެލި ރިސޯޓަށް ފޭބިފަހުން
ލޯންޗަށް ރާޅު އަރާފައިވަނީ ނ.ރަންދެލި ރިސޯޓު ކައިރިން

މާލެއިން ފުރައިގެން ނ.ވެލިދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ "ލީޖަން 7" ނަމަކަށްކިޔާ ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ 30 މީހުންނާއެކު މާލެއިން ފުރައިގެން ވެލިދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ "ލީޖަން 7" ނަމަކަށްކިޔާ ލޯންޗަކަށް ރާޅެއް އަރައި އަޑިއަށްދިއުމުގެ ސަބަބުން އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ލޯންޗަށް ރާޅު އަރާފައިވަނީ ނ.ރަންދެލި ރިސޯޓު ކައިރިން ކަމަށާއި، އެވަގުތު ލޯންޗު ރަންދެލި ރިސޯޓު ފަޅަށް ވަދެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ލޯންޗު އަޑިއަށް ގޮސްފައިވަނީ ލޯންޗުގައި ތިބި މީހުން ރަންދެލި ރިސޯޓަށް ފޭބިފަހުން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ޑައިވަރުންގެ އިތުރުން ރަންދެލި ރިސޯޓުގެ ޑައިވަރުންނާއި، ރިސޯޓުގައި އޮތް ރީފްލައިން ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއްގެ ފަޅުވެރިންނާއެކު، މިހާރު ލޯންޗު ފެނުން މައްޗަށް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މާލެއިން ފުރައިގެން ވެލިދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ މޫސުން ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ގޯސްވާނެ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އަޟްހާ އީދު ބަންދާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ދަތުރުތައް ކުރަމުންދާއިރު، މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް