ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 18:12
އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުން
އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުން
ޓްވިޓަރ
އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް
އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދޭތެރޭ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކޮށްފި
 
އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އީސީން ގަވާއިދާ ޚިލާފު އެތައް ކަމެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވޭ
 
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާނުވެކަަމަށް ޕާޓީތަކުން ބުނި

ސަރުކާރާ އިދިކޮޅުގައި މިވަގުތު އޮތް ޕާޓީތައް ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދޭތެރޭގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކޮށްފިއެވެ.

އިދިކޮޅުގައި ހިމެނޭ ޕީޕީއެމް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އެމްއެންޕީ، އެމްއާރްއެމް އަދި ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގުޅިގެން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮންމެ ޕާޓީއަކުންވެސް ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ޕާޓީތަކުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

މިގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތަށް ވާއިރު ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅަމުންދާކަމަށް ޕާޓީތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ގާނޫނު ތަމްފީޒުކުރަންޖެހޭ އިދާރާއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް އުސޫލުތަކަ ޚިލާފު އެތައް ކަމެއް ފެންނަމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދޭތެރޭ ރައްޔިތުންގެ އޮތް އިތުބާރު މިއަދު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ޕާޓީތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ މިއަދު މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ކޮމިޝަނެކޭ ބުނެވޭނެ ޖާގަ މިއަދު ނެތްކަމަށްވެސް ޕާޓީތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ވަކިވި މެމްބަރުން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އަދި ނުދޭން މިދިޔަ ހަފްތާގައި އީސީން ނިންމާފައިވެއެވެ. މި ނިންމުމާއެކު އިސީއަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް އަދިއްތަ ދުވަހު އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ އީދުބަންދަށް ފަހު ހުޅުވޭ ދުވަސް ކަމަށްވާ އަންނަ މަހުގެ ދޭއްވާ އާދީއްތަ ދުވަހު "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފެއްދުމަށް ހުއްދަ ދޭން ނިންމާފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" އުފެއްދުމަށް ހުށަހެޅުއްވި މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ވަނީ އެހުއްދަ މިއަދު ނުދޭންވީ ކޮންސަބަބަކާ ހެދިތޯ ސުވާލުކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް