ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 07:34
ގަމު މިސްކިތްތަކުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުން
ގަމު މިސްކިތްތަކުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުން
ފެނަކަ
ފެނަކަ
ގަމުގެ 5 މިސްކިތެއްގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށްފި
 
ކަރަންޓު ބިލު އެތައް ގުނައަކުން ކުޑަވެގެންދާނެ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ލ. ގަމުގެ 5 މިސްކިތެއްގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށްފިއެވެ.

ފެނަކައިން ބުނީ ލ. ގަމުގެ މިސްކިތްތަކުގައި އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ހަރުކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުންޏާއި ލ. ގަން ކައުންސިލާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

މިގޮތުން 5 މިސްކިތެއްގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ ކަރަންޓު ބިލަށް އަރާވަރު އެތައް ގުނައަކުން ކުޑަކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެއެވެ.

މިގޮތުން މިބަދަލާއެކު މީގެ ކުރިން ކަރަންޓު ބިލަށް އަރަމުންދިޔަ 122,600 (އެއްލައްކަ ބާވީސްހާސް ހަސަތޭކަ) ރުފިޔާ 49,100 ރުފިޔާ އަށް ކުޑަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެއެވެ.

ފެނަކައިން ދަނީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް