ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 07:30
ސަވާދިއްތަ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިން
ސަވާދިއްތަ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިން
ސަވާދީއްތަ ދަތުރު
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
13 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު ފަތުރުވެރިން އައި އަދަދު 9 ލައްކައާ ގާތްކޮށްފި
 
ޖޫން މަހު އައިސްފައިވަނީ 77،734 ފަތުރުވެރިން
 
މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މިއަހަރު 886،978 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވޭ

އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައާ ގާތްކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ "މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އަޕްޑޭޓް"ގައި ވާގޮތުން މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މިއަހަރު 886،978 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 13.6 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އައިސްފައިވަނީ 780،507 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނާގޮތުގައި ޖޫން މަހުގެ 21 އާ ހަމައަށް މިމަހު އައިސްފައިވަނީ 77،734 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މިއީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަދަދުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު 0.6 އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އައިސްފައިވަނީ 78،173 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މި ދުވަސްވަރަކީ ފަތުރުވެރިކަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަށް ދުވަސްވަރެއްކަމުން މިމަހު އެވަރެޖުކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އަންނަނީ 3،702 ފަތުރުވެރިން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. މިދިޔަ މެއި މަހު އެވަރޭޖުކޮށް އައިސްފައިވަނީ 3،902 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން އޭޕްރީލް މަހާ ހަމައަށް އެވަރޭޖުކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އުޅެނީ 5،000 އިން މަތީގައެވެ.

މިމަހު ފަތުރުވެރިން އެވަރޭޖުކޮށް ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރަނީ 7 ދުވަހުއެވެ.

މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ މާކެޓުތަކަށް ބަލާއިރު ޓޮޕް މާކެޓުގެ ގޮތުގައި އޮތީ އިންޑިއާއެވެ. އިންޑިއާއިން އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 104،975 އަށް އަރައެވެ. ދެވަނައިގައި ރަޝިއާ އޮތްއިރު އެ މާކެޓުން 104،802 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. މި ދެ މާކެޓުގެ ވެސް މާކެޓު ހިއްސާއަކީ 11.8 އިންސައްތައެވެ. މީގެ އިތުރުން 77،840 ފަތުރުވެރިންނާއެކު ތިންވަނައިގައި އޮތީ އިނގެރޭސިވިލާތެވެ.

މި ގައުމުތަކުގެ އިތުރުން ޖަރުމަނު، އިޓަލީ، ޗައިނާ، އެމެރިކާ، ފްރާންސް، ސްވިޒަރލޭންޑް އަދި ސައުތު ކޮރެއާ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް