ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 07:26
ހޯސޭ މޮރީނިއޯ
ހޯސޭ މޮރީނިއޯ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ހޯސޭ މޮރީނިއޯ
ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ޔުއެފާގެ ބޯޑުން އިސްތިއުފާ ދީފި
 
ޔުއެފާ އިން ވަނީ މޮރީނިއޯ ހަތަރު މެޗަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްފައި

ޔުއެފާ ފުޓްބޯޅަ ބޯޑުގެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ރޯމާގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެދިފައިވާ ކަމަށް ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ.

މިއީ މިދިޔަ މަހު ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލަށް ފަހު ރެފްރީ އެންތަނީ ޓޭލާއަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދިން ކަމަށް ބުނެ ޔުއެފާއިން މޮރީނިއޯ ޔޫރަޕްގެ ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރިތާ ދެ ދުވަސް ވެސް ނުވަނީހެވެ.

ސެވިއްޔާ އަތުން 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓްގައި ރޯމާ ބަލިވިއިރު، މެޗަށް ފަހު މޮރީނިއޯ ޓޭލާ ކައިރިއަށް ގޮސް ސްޓޭޑިއަމްގެ ބޭރުގައި އޭނާއާ ދިމާލަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދެމުން ދިޔަ މަންޒަރުތައް ވަނީ ދައުރުވެފަ އެވެ.

ޔުއެފާގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ޕެނަލްގެ ހުކުމް އިއުލާނުކޮށް ޔުއެފާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މޮރީނިއޯ އަންނަ ސީޒަނުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ސަސްޕެންޑް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މެޗް އޮފިޝަލަކާ ހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވުމުން ކަމަށެވެ. މިއީ ޔުއެފާގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ގަވައިދުގައި ބުނާ އެންމެ މަދުވެގެން ދެ މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖެހޭ އަދަދަށް ވުރެ ދެ ގުނަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

ޔުއެފާއިން ވަނީ ރޯމާ 50،000 ޔޫރޯ (55،000 ޑޮލަރު) އިން ޖޫރިމަނާކޮށް ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅޭ މެޗުގެ ޓިކެޓް ވިއްކުން އެ ކުލަބަށް ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެ ދައުވާތަކުގެ ތެރޭގައި އަލިފާން ރޯކުރުމާއި، އެއްޗެހި އުކުމާއި، ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ އަމަލުތައް ހިމެނެ އެވެ.

ފައިނަލް މެޗުގެ އެއް ދުވަސް ފަހުން ބުޑަޕެސްޓްގެ އެއާޕޯޓުގައި ރޯމާގެ ސަޕޯޓަރުން ޓޭލާ އާއި އޭނާގެ އާއިލާއަށް ވަނީ އުނދަގޫކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
50%
0%
ކޮމެންޓް