ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 12:15
ރާއްޖޭގެ ޝިޕިން ލައިނަރގައި މުދާ އެތެރެކުރަނީ
ރާއްޖޭގެ ޝިޕިން ލައިނަރގައި މުދާ އެތެރެކުރަނީ
އެމްޕީއެލް
އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް އާމްދަނީ
މެއި މަހު އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެއްޖެ
 
އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން 357 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ދައުލަތަށް ލިބުނު
 
އާމްދަނީގެ އިތުރުން އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓު ވަނީ އިތުރުވެފައި
 
ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު

މިއަހަރުގެ މެއި މަހު އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓުން ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި, މިދިޔަ މެއި މަހު އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހާ އަޅައިބަލާއިރު 19 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހު 300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބުނުއިރު، މިއަހަރުގެ މެއި މަހު 357 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ދައުލަތަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އާމްދަނީގެ އިތުރުން އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު ވަނީ މިއަހަރުގެ މެއި މަހު އިތުރުވެފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހު 4.4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ މެއި މަހު އެތެރެކޮށްފައިވަނީ 4.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ. މިއީ ފަހެއް އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާއިންނެވެ. އެ ގައުމުން 901 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކުރިއިރު ޔޫއޭއީން 645 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ، ޗައިނާއިން 642 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ، އޮމާނުން 551 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އަދި ސިންގަޕޫރުން 419 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މިދިޔަ މެއި މަހު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ފިއުލްގެ އެކިއެކި ބާވަތްތަކެވެ. އެއީ މުޅި ޖުމްލަ 834 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ. ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން މެޝިނަރީއާއި، އިލެކްޓްރިކް އެކިއެކި ސާމާނު އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު، ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ކެއިންބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ބާވަތްތަކެވެ.

ރާއްޖެއިން މިދިޔަ މެއި މަހު އެކްސްޕޯޓު ކުރި މުދަލުގެ އަގު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހާ އަޅައިބަލާއިރު 37 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން، މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހު 208 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު, މިއަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ 285 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ.

ރާއްޖޭން އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ތައިލެންޑާއި ގްރޭޓް ބްރިޓެންއާއި ޖަރުމަނާއި ބަންގްލަދޭޝް އަދި އިޓަލީއަށެވެ. މެއި މަހުވެސް ރާއްޖޭން އެންމެ ގިނައިން އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ މަހުގެ ބާވަތްތަކެވެ.

އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓުން މިދިޔަ މެއި މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާއިރު ރޯޔަލްޓީގެގޮތުގައި 2،403،174.36 (ދެ މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ތިންހާސް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރު ރުފިޔާ، ތިރީސް ހަ ލާރި) ވަނީ ލިބިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް