ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 11:11
އެމްއެމްޕީއާރުސީން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރޯޑްޝޯގައި
އެމްއެމްޕީއާރުސީން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރޯޑްޝޯގައި
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
ދެކުނު ކޮރެއާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ރޯޑްޝޯއެއް ބާއްވައިފި
 
4 ފަރާތަކަށް ރާއްޖޭގައި ހިލޭ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިން
 
ރާއްޖޭގެ ކެއުން ރަހަބަލާލައި ލިޔެލާޖެހުންފަދަ އަތްތެރި މަސައްކަތްތައް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައި

ދެކުނު ކޮރެއާގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ރޯޑްޝޯތަކެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން، (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ން އެންމެ ފުރަތަމަ ރޯޑް ޝޯ ބާއްވާފައިވަނީ މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ދެކުނު ކޮރެއާގެ ވެރިރަށް ސޯލްގައެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހު ދެކުނު ކޮރެއާގެ ބުސާންގައިވެސް ވަނީ ރޯޑް ޝޯއެއް ބާއްވާފައެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާގެ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި އެޖެންޓުންނާ ގުޅުން އުފައްދައި، ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް، ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް އެންމެ ކަމުދާ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ރޯޑްޝޯ ސީރީޒްގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީއާއެކު، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ 11 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވިއެވެ. އެހާ ގިނަ ކުންފުނިތަކަކުން މި ރޯޑްޝޯގައި ބައިވެރިވުމަކީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފަތުރުވެރިންގެ ބޭނުންތަކަށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން އިސްކަންދޭ މިންވަރު ހާމަކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުންޏެވެ.

ސޯލްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ރޯޑްޝޯގައި ސޯޝަލް މީޑިއާ ކޮންޓެސްޓެއް ވަނީ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. މި ކޮންޓެސްޓުން ހޮވުނު ނަސީބުވެރި ދެ ފަރާތަށް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ހިލޭ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައެވެ. އަދި ބުސާންގައި ކުރިއަށްދިޔަ ރޯޑް ޝޯގައިވެސް ދެ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިލޭ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ދީފައެވެ. މި ދަތުރުތައް ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވަނީ ރޮބިންސަން މޯލްޑިވްސްއާއި ރިއު ހޮޓެލްސް އެންޑް ރެޒޯޓްސްއާއި ވެސްޓިން ހޮޓެލްސް އެންޑް ރެޒޯޓްސް އަދި ކޮކޯ މޯލްޑިވްސް އިންނެވެ.

މި ރޯޑް ޝޯތަކުގައި "މޯލްޑިވިއަން ކޯނަރ" އެއްވެސް ވަނީ ހަދާފައެވެ. އެ ކޯނަރަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަރާތްތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކެއުން ރަހަބަލާލައި ލިޔެލާޖެހުންފަދަ އަތްތެރި މަސައްކަތްތައް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ފަހިކޮށްދީފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނީ ދެކުނު ކޮރެއާގައި މި ރޯޑް ޝޯ ބޭއްވުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސޯސް މާކެޓެއްގެ ގޮތުގައި ދެކުނު ކޮރެއާ ދެމެހެއްޓުމާއި، އެ ގައުމުގެ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުންނާއި އިންޑަސްޓްރީގެ ތަފާތު ފަރާތްތަކާއެކު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، އައު ގުޅުންތައް އުފެއްދުން ކަމަށެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާއަކީ ރާއްޖެއަށް މުހިންމު މާކެޓެކެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑުގެ ކުރިން 2019 ވަނަ އަހަރު، ދެކުނު ކޮރެއާއަކީ ރާއްޖެއަށް 11 ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައި ގައުމެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެ ގައުމުން 35،948 ފަތުރުވެރިން އައިއިރު އެއީ މިދިޔަ އަހަރު ނުވަވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައި ގައުމެވެ. މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 16،718 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް