ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 08:20
އީސީގެ ނާއިބު ރައީސް، އިސްމާއީލް ހަބީބު
އީސީގެ ނާއިބު ރައީސް، އިސްމާއީލް ހަބީބު
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ފޯމް ބަލައިގަތުން
އަންނަ މަހުގެ 23ން ފެށިގެން، ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަންނާނެ: އީސީ
 
މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު 10 އޮގަސްޓުން 17 އޮގަސްޓަށް ލިބޭނެ
 
ގުރުއަތުލުން އޮންނާނީ އޮގަސްޓް 9 ވާ ބުދަ ދުވަހު
 
އޮގަސްޓް 7 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފޯމް ބަލައިގަންނާނެ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަންނާނީ އަންނަ މަހު 23ން ފެށިގެން ކަމަށް، އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

އީސީގެ ނާއިބު ރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބު ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023ށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ އެޕްލިކޭޝަން، އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒު (ދަރުބާރުގެ)އަށް އީސީން ބަލައިގަންނާނީ ޖުލައި 23ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން، އޮގަސްޓް 7ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނަށް (އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުުގެ މުއްދަތަށް) ގެނައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން، ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކުރާ ތާރީޚަށް ބަދަލު ނާންނާނެ ކަމަށްވެސް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މުހިންމު ތާރީޚުތައް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ގާނޫނަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެކަމަށް ވިސްނައިގެން ކަމަށެވެ.

ގުރުއަތުލުން އޮންނާނީ ކެމްޕޭން ކުރުމަށް ތިރީސް ދުވަސް ލިބޭގޮތަށް، އޮގަސްޓް 9 ވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް އީސީން ކުރަމުންދާއިރު، ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކެމްޕޭންކުރުމަށް 10 އޮގަސްޓުން 8 ސެޕްޓެމްބަރަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ. މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު 10 އޮގަސްޓުން 17 އޮގަސްޓަށް ލިބޭނެކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 20 އޮގަސްޓުން 29 އޮގަސްޓަށް އޮފިޝަލުން ތަމްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 9 ސެޕްޓެމްބަރު ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. އަދި ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ 30 ސެޕްޓެމްބަރު ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާނެކަމަށް އީސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް