ކ. މާލެ
|
24 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 07:02
ޔުއެފާގެ ރައީސް، ޗެފެރިން
ޔުއެފާގެ ރައީސް، ޗެފެރިން
ޓްވީޓަރ
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
އިސްތަންބޫލުގެ ފައިނަލް، ސަޕޯޓަރުންނަށް ފުރިހަމައެއްނޫން: ޔުއެފާގެ ރައީސް
 
ބައެއް ސަޕޯޓަރުންނަށް ފެން ނުލިބުނުކަމުގެ އަޑުތަކެއްވެސް ވަނީ ފެތުރިފައި

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލާމެދު ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވުމާ ގުޅިގެން، ސަޕޯޓަރުންނަށް "ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ނޫން"ކަން ޔުއެފާގެ ރައީސް އެލެކްސެންޑާ ޗެފެރިން ގަބޫލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ޖޫން މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އިންޓަރ މިލާން އަތުން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ މޮޅުވިއިރު، ސަޕޯޓަރުން ބާރުބޮޑު މަގުތަކުގައި ދިގު ރާސްތާއެއްގައި ހިނގަން ޖެހުމާއި، ސްޓޭޑިއަމަށް ދިއުމަށް އެތައް ގަޑިއިރެއް ވަންދެން ކިޔޫގައި ތިބެން ޖެހުމާއި، ފެން ނުލިބިފައިވާކަމުގެ އަޑުތައް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޕެރިހުގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން ލިވަޕޫލްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަދެ ކަރުނަގޭސް ޖެހުމުން ޔުއެފާއިން މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ މައާފަށް އެދިފައެވެ.

އިސްތަންބޫލުގައި ސަޕޯޓަރުންނަށް ދިމާވި މައްސަލަތަކަށް ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާއިން މީގެ ކުރިން ހައްލެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މެންޗެސްޓަރގައި ހަތަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށްދާ "ޔޫރަޕިއަން ފުޓްބޯލް ފޭންސް ކޮންގްރެސް" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޗެފެރިން ވަނީ، ތުރުކީގައި މައްސަލަތަކެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ހައްލު ހޯދަންޖެހޭކަން ގަބޫލުކުރައްވާފައެވެ.

ޗެފެރިން ވިދާޅުވީ އެފަދަ މައްސަލަތަކެއް އުޅޭކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެންމެން ގުޅިގެން އެފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި ސަޕޯޓަރުންގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚިދުމަތާއި، ފާޚާނާ، އަދި ފެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ފުޓްބޯލް ސަޕޯޓަރސް ޔޫރަޕް"އިން އަންނަނީ، އިސްތަންބޫލް ފައިނަލް ބެލުމަށް ދިޔަ ސަޕޯޓަރުން ދެކޭ ގޮތް ޔުއެފާއަށް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަމުންނެވެ. ޗެފެރިން ވިދާޅުވީ އަންހެނުން އަދި ފިރިހެނުންގެ މުބާރާތްތަކުގައި ޔުއެފާއިން ކުޅުނު އެހެން ބޮޑެތި ފައިނަލްތައްވެސް މާ ބޮޑު މައްސަލައެއް ނެތި, ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޗެފެރިން ވިދާޅުވީ، 2024 ވަނަ އަހަރު ވެމްބްލީން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލާއި ޖަރުމަނުން ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވާއިރު ބާއްވާ ޝޯޕީސްތަކަކީ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަރަށް ތަފާތު ތަޖުރިބާއަކަށް ވާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް