ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 22:55
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
އެކަތަ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުން
"އެކަތަ ބަނދަރު" ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން: ރައީސް
 
އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ބަނދަރަކާއި ޑޮކްޔާޑެއް ތަރައްގީކުރަން އިންޑިއާއާއެކު ރާއްޖެއިން ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި
 
މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 21 ވަނަ ދުވަހު

ސިފަވަރުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ އެކަތަ ބަނދަރު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ސިފައިންގެ 131 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ މިބަނދަރުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވިދާޅުވީ، އުޅަނދުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަރާމަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ކޯސްޓްގާޑްގެ އޮޕަރޭޝަންސް އަދި ޓްރޭނިންގ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް، އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ "އެކަތަ ބަނދަރު" ތަރައްގީކޮށް ނިންމާގޮތަށް، މިހާރު ވަނީ މަސައްކަތްފަށާފައިކަމަށެވެ. މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަނީ އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ސިފައިންގެ ކޯސްޓްގާޑުގެ ބަނދަރަކާއި ޑޮކްޔާޑެއް ތަރައްގީކުރަން އިންޑިއާއާއެކު ރާއްޖެއިން ސޮއިކުރީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްދާނީ މިކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިޔާ ސަރުކާރު ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ޖޮއިންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. ޑޮކްޔާޑާއި ބަނދަރު ތަރައްގީކޮށް ނިމުމުން އެތަނާ ގުޅޭ ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓާނީ ދެ ސަރުކާރު ގުޅިގެން އެކުލަވާލާ ސަޕޯޓް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް ވަރކިންގ ގްރޫޕަކުންނެވެ. މިތަނުގައި ގާއިމުކުރެވޭ އެންމެހައި ވަސީލަތްތަކަކީ ހަމައެކަނި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މިލްކެކެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ޖެޓީއަކާއި ހާބަރު ފެސިލިޓީއަކާއި ސްލިޕްވޭއަކާއި ބަނދަރަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމާއި މުވާސަލާތީ ވަސީލަތްތަކާއި ރާޑަރުގެ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުމުގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދޭނެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ވާ ގޮތުގެމަތިން، އިންޑިއާގެ ފަންނީ މާހިރުން، ދިވެހި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމާއި، ޑޮކްޔާޑާއި ބަނދަރުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ އެކިއެކި ވަސީލަތްތައް މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި އިންޑިއާއިން 15 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް