ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 15:37
އިންގްލެންޑުގެ ބުކަޔޯ ސަކާ
އިންގްލެންޑުގެ ބުކަޔޯ ސަކާ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގ
ސަކާގެ ހެޓްރިކާއެކު އިންގްލެންޑުން ނޯތު މެސަޑޯނިއާ ބަލިކޮށްފި
 
އިންގްލެންޑު އޮތީ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން މޮޅުވެ 12 ޕޮއިންޓާއެކު، ގުރޫޕު ސީގެ އެއްވަނާގައި

ބުކަޔޯ ސަކާގެ ކެރިއަރުގެ ފުރަތަމަ ހެޓްރިކާއެކު ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގގައި ނޯތު މެސެޑޯނިއާ ބަލިކޮށް، އިންގްލެންޑުން ހަތަރު މެޗުން މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި ޖަރުމަނުގައި ބާއްވާ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމުގެ މަގުމަތީގައި ގެރެތު ސައުތުގޭޓްގެ ޓީމު އޮތްއިރު، ނޯތު މެސެޑޯނިއާއިން މަދު ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލިނަމަވެސް، އިންގްލެންޑުން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި ގިނަ ލަނޑުތަކެއް ޖަހާފައެވެ.

އިންގްލެންޑުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު މެޗުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަހައިދިނީ ހެރީ ކޭންއެވެ. އޭގެ ނުވަ މިނެޓު ފަހުން ސަކާ ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފަހު މިނެޓުގައި މާކަސް ރަޝްފޯޑް ޖަހައިދިން ލަނޑާއެކު އިންގްލެންޑުން ފުރަތަަމަ ހާފު ނިންމާލީ ތިން ގޯލުގެ ލީޑަކާއެކުއެވެ.

ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ދެވަނަ މިނެޓުގައި ސަކާ ވަނީ އޭނާގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން އޭނާ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި، ހެޓްރިކް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ. އިންގްލެންޑުގެ ހަވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނިކުތް ކެލްވިން ފިލިޕްސްއެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 71 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކޭން ވަނީ އޭނާގެ ދެވަނަ އަދި އިންގްލެންޑުގެ ހަތްވަނަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

އިންގްލެންޑު އޮތީ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން މޮޅުވެ 12 ޕޮއިންޓާއެކު ގުރޫޕު ސީގެ އެއްވަނާގައެވެ. މެޗުން ބަލިވި ނޯތު މެސަޑޯނިއާ އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ހަތަރުވަނާގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް