ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 07:16
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުގެ ގޮތުގައި އެންރީކޭ މަސައްކަތް ކުރި ދުވަސްވަރު
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުގެ ގޮތުގައި އެންރީކޭ މަސައްކަތް ކުރި ދުވަސްވަރު
ޓްވިޓަރ
ޕީއެސްޖީ
ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗަަކަށް އެންރީކޭ ހަމަޖައްސަނީ
 
ސްޕެއިންގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވުމަށްފަހު، އަލުން ކުލަބު ފުޓުބޯޅަ އަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ވަނީ ހާމަކޮށްފައި

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ)ގެ ކޯޗަކަށް ސްޕެއިންގެ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

ޕީއެސްޖީން ވަނީ ނިމުނު ސީޒަނަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގައި ހުރި ފްރާންސްގެ ކްރިސްޓޮފާ ގަލްޓިއޭ ވަކިކުރުމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. ސަބަބަކީ ޕީއެސްޖީން ބޭނުންވާ ޓާގެޓު މި ނިމުނު ސީޒަނުގައި ހާސިލްވެފައި ނުވާތީ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް އޮވެމެ، އެ ޓީމަށް ނިމުނު ސީޒަނުގައި ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ އެންމެ ތައްޓެކެވެ. އެއާއެކު ގަލްޓިއޭ ވަކި ކުރުމަށް ފަހު، އެ މަގާމަށް ޖަރުމަނުގެ ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން ހަމަޖެއްސުމަށް ވެސް މަޝްވަރާ ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުން ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗަކަށް ހުރި ނާގަލްސްމަނާއެކު ޕީއެސްޖީ އަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވެ އެވެ. ސަބަބަކީ ނާގަލްސްމަންގެ ފަރާތުން އައި ހުށަހެޅުންތަކަށް އެކުލަބުން އެއްބަސް ނުވެވޭތީ އެވެ.

އޭގެ ފަހުން ޕީއެސްޖީން ވަނީ އެންމެ ފަހުން ސްޕެއިން ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހުރި އެންރީކޭއާއެކު މަޝްވަރާތައް ފަށާފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެކަމުގައި އެންރީކޭގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ރަސްމީ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައި ނުވި ނަމަވެސް، ޕީއެސްޖީ އާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ޕޮސިޓިވްކޮށް ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓު ކޮށްފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތަށްފަހު ސްޕެއިން ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، އަލުން އެނބުރި ކުލަބު ފުޓުބޯޅައިގެ ތެރެއަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އެންރީކޭ ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ. އެއާއެކު އޭނާ ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ސްޕެއިންގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ގެންގުޅުނު ކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް، އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް ރަސްމީ މަޝްވަރާއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެއް ނުވެ އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ޔޫތު ޓީމުން 2008 ވަނަ އަހަރު ކޯޗިން ކެރިއަރު ފެށި އެންރީކޭ ވަނީ މިހާތަނަށް އެކި ޓީމުތަކަށް އިރުޝާދި ދީފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިޓާލިއަން ލީގުގެ ރޯމާ އާއި، ސްޕެއިންގެ ސެލްޓަ ވީގޯ ހިމެނެ އެވެ. ސެލްޓަ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު، 2014 ވަނަ އަހަރު އެންރީކޭ ހަވާލުވީ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ އެވެ. ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ބާސެލޯނާ އާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދި އެންރީކޭ ވަނީ އެ ޓީމުގެ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ. އެންރީކޭގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ ނުވަ ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ބާސެލޯނާ އިން އެންމެ ފަހުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނީ އެންރީކޭގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން 2015 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ކާމިޔާބު މަސައްކަތަކަށް ފަހު އޭނާ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލީ 2017 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެއަށްފަހު ދެން ހަވާލުވީ ސްޕެއިން ޤައުމީ ޓީމާ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް