ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 21:06
އިޓަލީ އަދި ނެދަލެންޑްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އިޓަލީ އަދި ނެދަލެންޑްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާރސް
ނޭޝަންސް ލީގު
ނެދަލެންޑްސް ބަލިކޮށް ނޭޝަންސް ލީގުގެ ތިންވަނަ އިޓަލީއަށް
 
ފައިނަލްގައި ކުޅޭނީ ސްޕެއިން އަދި ކްރޮއޭޝިއާ

ނެދަލެންޑްސް ބަލިކޮށް ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ތިންވަނަ އިޓަލީ އިން ހޯދައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗު އިޓަލީ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗުގެ ހަ ވަނަ މިނެޓުގައި އިޓަލީގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ފެޑްރިކޯ ޑިމާކޯ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ވިހި ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ޑޭވިޑް ފްރަޓެސީއެވެ.

Advertisement

ނެދަލެންޑްސް އަށް ހިތްވަރެއް ލިބުނީ 68 ވަނަ މިނެޓުގައި ސްޓީވެން ބާގްވައިން ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑާއެކުއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން އިޓަލީގެ ފެޑްރިކޯ ކިއޭސާ ވަނީ އިޓަލީއަށް ލަނޑެއް ޖަހައިދީ، ދެ ލަނޑުގެ ފަރަގު އަނެއްކާވެސް ހޯދަދީފައެވެ. މެޗު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައިވަނިކޮށް ނެދަލެންޑްސްގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ވައިނާލްޑަމްއެވެ.

ނޭޝަންސް ލީގު ސެމީގައި ސްޕެއިން އަތުން އިޓަލީ ބަލިވީ 2-1 އިންނެވެ. އަދި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން ނެދަލެންޑްސް ބަލިވީ 4-2 އިންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް