ކ. މާލެ
|
17 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 09:59
ޓްރެންޓް އެލެކްޒެންޑާ އާނޮލްޑް: އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެނީ
ޓްރެންޓް އެލެކްޒެންޑާ އާނޮލްޑް: އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެނީ
ޑެއިލީ މެއިލް
އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމް
ކުޅޭ މަގާމު މުހިންމެއްނޫން، ބޭނުންވަނީ ޓީމަށް އެރުން: އާނޮލްޑް
 
މެދަށް ކުޅެން ޖެހުނަސް ތަފާތު އިހުސާސެއްނުވޭ

ކުޅޭ މަގާމު އޭނާ އަށް މުހންމު ނޫން ކަމަށާއި އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ޓީމަށް އެރުން ކަމަށް އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމާއި ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރު ޓްރެންޓް އެލެކްގެޒެންޑާ އާނޮލްޑް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމު ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި މޯލްޓާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި މެދުތެރެއަށް ކުޅެން ޖެހުމުންނެވެ. އެއީ ކުރިމަގުގައި އާނޮލްޑްގެ ދާއިމީ މަގާމަށް ވެދާނެތޯ މީޑިޔާތަކުން އެހުމުންނެވެ.

"ކުޅޭ މަގާމު އަހަރެންނަށް އެހާ މުހިންމެއްނޫން. ބޭނުންވަނީ ޓީމުގައި އަހަރެންގެ ނަން އޮތުމަށް. މެދުތެރެއަށް ކުޅެން ޖެހުމަކީ އަހަރެންނަށް އާކަމެއްނޫން. ކުލަބުގައި އަހަރެން އެހާ ގިނައިން ނޫނަސް މެދަށް ކުޅެން،"
އާނޮލްޑް ބުންޏެވެ.

އޭނަ ބުނީ ކުރިމަގުގައި އޭނާ ފެނިގެންދާނީ މެދުތެރެއިން ކަމެއް ނޫނީ އެންމެ ފަހަތުން ކަމެއް ޔަގީންކޮށް ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

"ކޯޗު ބޭނުންވާ މަގާމަކަށް އަހަރެން ކުޅޭނަން. އަހަރެންގެ ބޭނުންމަކީ ޓީމަށް އެރުން. މެދަށް ކުޅެން ޖެހިގެން އެކަން އާ ކަމަކަށް އަހަރެންނަށް އިހުސާސެއް ނުވޭ. އާދައިގެ ކަމަކަށް އަހަރެންނަށްވީ،"
އާނޮލްޑް ބުންޏެވެ.

މޯލްޓާއާ ދެކޮޅަށް އިނިގިރޭސިން ފެށީ މެދުގައި ތިން މިޑްފީލްޑަރުން ތިބެގެންނެވެ. އެއީ އާނޮލްޑާއި ޑިކްލައިން ރައިސް އާއި ލިވަޕޫލްގެ ކެޕްޓަން ޖޯޑަން ހެންޑަސަން އެވެ.

އިނގިރޭސި ކޯޗު ގެރެތް ސައުތުގޭޓް ބުނީ އާނޮލްޑް މެދަށްލީ އެ މަގާމަށް އޭނާ ރަނގަޅަށް ކުޅޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތުމުން ކަމަށެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް