ކ. މާލެ
|
16 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 08:06
ސްޕެއިން ފައިނަލަށް ގެންގޮސްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ހޮސެލޫ
ސްޕެއިން ފައިނަލަށް ގެންގޮސްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ހޮސެލޫ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ނޭޝަންސް ލީގު: ފަހުވަގުތު އިޓަލީ ބަލިކޮށް ފައިނަލްގެ ދެވަނަ ޖާގަ ހޯދީ ސްޕެއިން
 
މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ން

ފަހު ވަގުތު އިޓަލީ ބަލިކޮށް, ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން ސްޕެއިން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ކުޅޭ ފައިނަލްގައި ސްޕެއިން ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ކްރޮއޭޝިޔާއާއެވެ. ސްޕެއިން ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ 2-1 ން އިޓަލީ ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ތިންވަނަ މިނެޓުގައި ސްޕެއިންއިން ލީޑް ނެގިއެވެ. ލީޑް ހޯދައިދިނީ ޔެރެމީ ޕިނޯއެވެ. އެކަމަކު އޭގެ އަށް މިނެޓުފަހުން އޭރިޔާ ތެރެއިން ޑިފެންޑަރ ރޮބިން ލެ ނޯމަންޑް އަތުގަ ޖެހުމުން ދިން ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް އިމޮބައިލް އިޓަލީއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނެވެ. ސްޕެއިން ފައިނަލަށް ގެންގޮސްދިން ލަނޑު 88 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ހޮސެލޫއެވެ.

Advertisement

ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދި މެޗަށްފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލްގައި ލަނޑު ޖެހި ސްޕެއިންގެ ރޮޑްރީ ބުނީ މުހިއްމީ ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް, އަނެއްކާވެސް ތަށްޓެއް ކާމިޔާބުކުރުންކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ތަށްޓެއް ކާމިޔާބު ނުކުރެވި އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެކަމަށާއި, އެކަމަކު އެކަމަކަށް ނިމުން ގެނައުމުގެ ފުރުޞަތު އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ލިބޭނެކަމަށެވެ. އެންމެފަހުން ސްޕެއިން ކާމިޔާބުކުރި ބޮޑު މުބާރާތަކީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯއެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނޭޝަންސް ލީގު ފައިނަލްގައި ސްޕެއިން ވަނީ ފްރާންސް އަތުން ބަލިވެފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗުގައި އިޓަލީ ވާދަކުރާނީ ނެދަލެންޑްސްއާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް