ކ. މާލެ
|
15 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 07:51
އެސްޓީއޯގެ ފަރާތުން ހައްޖަށްދާ 3 މުވައްޒަފުން
އެސްޓީއޯގެ ފަރާތުން ހައްޖަށްދާ 3 މުވައްޒަފުން
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯ
އެސްޓީއޯއިން 3 މުވަައްޒަފަކު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފޮނުވަނީ
 
މިއީ ކުންފުންޏަށް 10 އަހަރު ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ފުރުސަތެއް
 
އެ މުވައްޒަފުން މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފުރާނެ

މިއަހަރު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ ފަރާތުން 3 މުވައްޒަފުން ހައްޖަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ ޖޫން 16 ވަނަ ދުވަހު މި މުވައްޒަފުން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. މި މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެސްޓީއޯ ޏ.ފުވައްމުލަށް ފިހާރަ، އެސްޓީއޯ ސ.ފޭދޫ ފިހާރަ އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެސެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ.

މި ސްކީމަކީ 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލެވުނު ސްކީމެކެވެ. މި ސްކީމްގެ ދަށުން ޙައްޖަށް ދިއުމަށް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅެނީ މީގެކުރިން ފަރުޟު ޙައްޖެއް ވެފައިނުވާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކުންފުންޏަށް 10 އަހަރު ޚިދުމަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި ޙައްޖަށް ދިއުމަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 1 ޖާގަ ޚާއްސަ ކުރެވެނީ އުމުރުން އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުންޏަށް އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ޙިދުމަތްކޮށްފައިވާ އަދި މަސައްކަތަށާއި ޙާޒިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަށެވެ. އިތުރު ޖާގަ ހޮވަނީ ގުރުއަތުންނެވެ.

Advertisement

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ބޭރު ޤައުމުތަކުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް ދަތުރުކުރާ ހައްޖާޖީންނަށް 2020 ވަނަ އަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ އެއަހަރު ހޮވިފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ޙައްޖަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ޙައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ކަންތައްތައް މަޑުޖެހިފައި އޮތުމަށްފަހު، އަލުން މި އިންތިޒާމްތަށް ހަމަޖެހުމުން، 2022 އަދި 2023 ވަނަ އަހަރު މިމުވައްޒަފުން ޙައްޖަށް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެހުނެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުތަކުގައިވެސް މުވައްޒަފުން ޙައްޖަށް ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް