ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 12:52
ކުރީ އަހަރުގެ ހައްޖުވެރިންނާއި ނާއިބް ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން
ކުރީ އަހަރުގެ ހައްޖުވެރިންނާއި ނާއިބް ރައީސް ބައްދަލުކުރެއްވުން
އަމީރުލްހައްޖު
މި އަހަރުގެ އަމީރުލްހައްޖަކަށް ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް
 
ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ހައްޖަށް ދިއުމަށް ފުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާދަމާއިން ފެށިގެން
 
ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިން 1000 ކޯޓާ ދީފައިވޭ
 
މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށްދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން

މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށްދާ މީހުންގެ ކަންތައްތައް އިސްކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އަމީރުލްހައްޖުގެ ގޮތުގައި ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

މި އަހަރުގެ އަމީރުލްހައްޖަކީ ފައިސަލް ކަމަށް ނިންމަވާފައި ވަނީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުއެވެ.

އަމީރުލްހައްޖުގެ ގޮތުގައި އައްޔަނު ކުރައްވަނީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއިން ހައްޖަށްދާ މީހުންގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ބޭފުޅެކެވެ.

ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އިތުރުން އަމިއްލަ 3 ކުންފުންޏަކަށެވެ.

ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ހައްޖަށް ދިއުމަށް ފުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާދަމާއިން ފެށިގެންނެވެ.

ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިން 1000 ކޯޓާ ދީފައިވެއެވެ.

މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށްދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް