ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 07:23
މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެލެންޖް
ލި-ނިންގް މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެލެންޖްގެ ސެމީ ފައިނަލިސްޓުން ކަށަވަރުވެއްޖެ
 
ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު 3:00 ގައި

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ލި-ނިންގް މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެލެންޖްގެ ހުރިހާ އިވެންޓަކުން ވެސް ސެމީގައި ކުޅޭނެ ކުޅުންތެރިން ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.

މިކްސް ޑަބަލްގެ ފުރަތަމަ ސެމީގައި އެމެރިކާގެ ވިންސަން ޗިއު އަދި ޖެނީ ގައިގެ ޕެއާ ބައްދަލުކުރާނީ ފިލިޕިންސްގެ އަލްވިން މޮރާޑާ އަދި އަލީސާ ލިއަނާޑޯގެ ޕެއާއާއެވެ. އެ އިވެންޓުގެ ދެވަނަ ސެމީގައި ބައްދަލުކުރާނީ މެލޭޝިއާގެ ހޫ ޕަންގް ރޮން އަދި ޓިއޯ މީ ޒިންގްގެ ޕެއާ އާއި ތައިލެންޑުގެ އައުޕްތޮންގް އަދި ސުދުޖައިޕްރަޕަރަތުޕެ ޕެއާއެވެ.

އަންހެން ސިންގަލްސް އިވެންޓުގެ ފުރަތަމަ ސެމީގައި ބައްދަލުކުރާނީ ތުރުކީގެ ނެސްލިހާން ޔިގިޓް އަދި އިންޑިއާގެ ތަސްނިމް މިރް އެވެ. އަދި ދެވަނަ ސެމީގައި އިންޑިއާގެ ޗަލިހާ ނުކުންނާނީ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ފަތޭތާނީއާ ދެކޮޅަށެވެ. ފިރިހެން ސިންގަލްސްގެ ފުރަތަމަ ސެމީގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ރަވީ އަދި ޖަރުމަނުގެ ޝޭފަރއެވެ. ދެވަނަ ސެމީގައި ކުޅޭނީ މެލޭޝިއާގެ ސޫންގް ޖޫ ވެން އާއި އިންޑިއާގެ ކިރަން ޖޯޖްއެވެ.

ފިރިހެން ޑަބަލްސްގެ ސެމީގައި އެއްކޮޅުން ކުޅޭނީ ލަންކާގެ ގޫންތިއްލެކާ އަދި ނެއްތަސުންގޭގެ ޕެއާ އާއި މެލޭޝިއާގެ ލޯ ހަންގް ޔީ އާއި އިންގް ޗޮންގެ ޕެއާއެވެ. މި ދެ ޕެއާގެ އިތުރުން ދެން ސެމީގައި ކުޅޭނީ ފިލިޕިންސްގެ ބަނާޑޯ އާއި މޮރާޑާގެ ޕެއާ އަދި ތައިލެންޑުގެ ކައޯސަމާންގް އާއި ތޮންގްސާގެ ޕެއާއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑަބަލްސްގެ ފުރަތަމަ ސެމީގައި އިންޑިއާގެ އަޝްވިނީ ބަޓް އަދި ޝިޚާ ގޯތަމް ނުކުންނާނީ ތައިލެންޑުގެ ކޯޕްތަންމަކިތު އާއި ސްރީސާވަތުގެ ޕެއާ އާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ސެވަނަ ސެމީގައި ތައިލެންޑުގެ ކަންލަހާ އާއި މުއެންވޮންގް ބައްދަލުކުރާނީ ފިލިޕިންސްގެ އިސަބެލް ލިއޮނާޑޯ އަދި މަރީ ޕޯމާގެ ޕެއާ އާއެވެ.

ލި-ނިންގް މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޗެލެންޖްގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 3:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް