ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 13:25
ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ޓީމު
ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ޓީމު
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވޯލްޑް ގޭމްސް
ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެ އިން ވާދަކުރާނީ އެތުލެޓިކްސް އާއި ބެޑްމިންޓަންގައި
 
މިއަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާނީ ޖުމުލަ ހަ އެތުލީޓުން

މިއަހަރުގެ ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވޯލްޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖެ އިން ވާދަކުރާ އެތުލީޓުންނަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

މި އެތުލީޓުންނަށް ޖާޒީ ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި ހެންވޭރު ބޯޅަ ގޭގައި އޮތް ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް އެވެ.

Advertisement

މިއަހަރުގެ ގޭމްސް ކުރިއަށް ދާނީ މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގަ އެވެ. މިއަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާނީ ޖުމުލަ ހަ އެތުލީޓުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެތުލެޓިކްސްގައި ވާދަކުރާ ހަތަރު އެތުލީޓުންނަކީ އިބްރާހީމް ހުމެއިދު މުޙައްމަދު، އައިޝަތު ލައިކާ ޙުސެއިން، ޙުސެއިން ސުޖޫދު ނާޝިދު އަދި ޒާނާ އަލީ ޝަރީފް އެވެ. އެތުލެޓިކްސް ޓީމުގެ ކޯޗަކީ އައިޝަތު މައުވާ އާއި އަޙުމަދު ނިޒާމް އެވެ. ބެޑްމިންޓަގައި ވާދަކުރާ ދެ އެތުލީޓުންނަކީ މުހައްމަދު ރާއިފް ޝަރީފް އަދި އައިޝަތު މާނިޔާ އާދަމް އެވެ. މި ޓީމުގެ ކޯޗަކީ އަލީ ޝަރްމީލް އަދި އައިޝަތު އަފްނާން ރަޝީދު އެވެ.

ރަސްމީ އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ ސިފައިގައި މަސައްކަތް ފަށައިގެން ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް އިން އަންނަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް