ކ. މާލެ
|
8 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 09:53
ރޯމާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޓަމީ އަބްރަހަމް
ރޯމާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޓަމީ އަބްރަހަމް
ރޮއިޓާސް
ރޯމާ
ކަކުލުގެ ސާޖަރީއެއްގެ ސަބަބުން ޓަމީ އަބްރަހަމް ކުޅުމާ ދުރަށް!
 
މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް، ނުވަތަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ކުރީ ކޮޅާ ހަމައަށް އޭނާ ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ

ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުރި ސާޖަރީއާއެކު، ރޯމާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޓަމީ އަބްރަހަމް ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

އަނިޔާގެ ސަބަބުން ބުދަ ދުވަހު އަބްރަހަމްގެ ކަކުލުގެ އޭސީއެލްގެ ސާޖަރީއެއް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. ރޯމާގެ މެޑިކަލް ޓީމާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އަބްރަހަމްގެ ސާޖަރީ ވަނީ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލެވިފަ އެވެ. ސާޖަރީގެ ސަބަބުން އަބްރަހަމް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ އެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް، ނުވަތަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ކުރީ ކޮޅާ ހަމައަށް އޭނާ ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެ މުއްދަތަށްފަހު އެނބުރި އައިސް އަބްރަހަމް އަށް ކުޅެވޭނީ ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފާގެ މަތިން ކަމަަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

ޗެލްސީ ދޫކޮށް އަބްރަހަމް ރޯމާ އަށް ބަދަލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބްރިސްޓަލް ސިޓީ، ސްވަންސިއާ ސިޓީ އަދި އެސްޓަން ވިލާ އަށް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ރޯމާ އަށް ބަދަލުވެ އެ ޓީމަށް ވަނީ މިހާތަނަށް 107 މެޗު ކުޅެދީ 36 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އަބްރަހަމް ވަނީ ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ކޮންފަރެންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް