ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2023 | ބުދަ 14:14
އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރެއިސް ނެލްސަން
އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ރެއިސް ނެލްސަން
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
ނެލްސަން އަށް ކުލަބުތަކުން ޝައުޤުވެރިވޭ، ނަމަވެސް ބޭނުންވަނީ އާސެނަލްގައި މަޑުކުރުމަށް
 
އާސެނަލާއެކު އޭނާ ދެން ސޮއި ކުރާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2027 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް

އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ވިންގާ ރެއިސް ނެލްސަން ހޯދުމަށް ގިނަ ކުލަބުތަކުން ޝައުޤުވެރިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާ ބޭނުންވަނީ އާސެނަލްގައި މަޑު ކުރުމަށް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ އޭނާގެ ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށީ 2017 ވަނަ އަހަރު އާސެނަލް އިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ ދެ ކުލަބަކަށް ލޯނު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުޅެފަ އެވެ. އޭނާ ހޯދުމަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލިީގު، އިޓާލިއަން ލީގު އަދި ފްރާންސް ލީގުގެ ކުލަބު ތަކުން ވެސް ޝައުޤުވެރިވެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ބޭނުންވަނީ އާސެނަލްގައި މަޑު ކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން މީގެ ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އޭނާ ވަނީ އާސެނަލާއެކު އައު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމަށް އެއްބަސްވެފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އާސެނަލާއެކު އޭނާ ދެން ސޮއި ކުރާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2027 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

Advertisement

ނެލްސަން ވަނީ މިހާތަނަށް އާސެނަލަށް 66 މެޗު ކުޅެދީ ހަތް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ނިމުނު ސީޒަނުގައި އޭނާ ވަނީ އާސެނަލަށް 18 މެޗު ކުޅެދީފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 11 މެޗަކީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އޭނާ ކުޅެފައިވާ މެޗުތަކެވެ. އާސެނަލާއެކު މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ތިން ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ އެފްއޭ ކަޕް އަދި އެފްއޭ ކޮމިއުނިޓީ ޝީލްޑް ދެ ފަހަރު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް