އައްޑޫ ސިޓީ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 23:23
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫ
އަވަސް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީ
ހުޅުދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކެއް ތަރައްޤީކުރަނީ
 
މިތަނަށް ބޭނުންވާ ފައުންޓެއިން އަދި ޕާރކްސެޓް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައި

އައްޑޫސީޓގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން ހުޅުދޫގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ޑަބްލިޔުޑީސީން ބުނީ މިޕާރކް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާރުވާނީ މިތަނަށް ބޭނުންވާ ފައުންޓެއިން އަދި ޕާރކްސެޓް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިމަސައްކަތަށް ދަޢުވަތު ހުޅުވާލެވެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިބާވަތުގެ ވިޔާފާރިކުރުމަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށްވެސް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މި މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2023 ޖޫން 05 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 2023  ޖޫން 11 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އާއި ހަމަޔަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓަށް ބިޑް ހުށަހަޅުއްވައި ރަޖިސްޓްރީކުރެއްވުމަށް މިހާރު ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ،

ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމާއި، އަދި ބީލަންހުޅުވުން އޮންނާނީ 2023 ޖޫން 21 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ކަމަށާއި ބިޑް ޕްރޮސެސިންގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއި އެކު ވީހާވެސް އަވަހަށް ޕާރކް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓާނެ ކަމަށްވެސް ޑަބްލިޔުޑީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް