ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 13:35
ރެއާލްގެ ޑިފެންޑަރު ނަޗޯ ފެނާންޑޭސް
ރެއާލްގެ ޑިފެންޑަރު ނަޗޯ ފެނާންޑޭސް
ޓްވީޓަރ
ރެއާލް މެޑްރިޑު
އިންޓަ އަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ނަޗޯ ރެއާލްގައި މަޑުކުރަނީ
 
ދެން ރެއާލާއެކު އޭނާ ސޮއި ކުރާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޑިފެންޑަރު ނަޗޯ ފެނާންޑޭސް އެ ކުލަބުގައި މަޑު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ރެއާލާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެހެން ކުލަބުތަކުން އައީ ވެސް ކުރަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން ނަޗޯގެ މުސްތަޤުބަލާމެދު އޮތީ ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރެއާލާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ނަޗޯ މިހާރު ވަނީ އެ ކުލަބުގައި މަޑު ކުރުމަށް ނިންމާފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ރެއާލްގައި މަޑު ކުރާނީ މިހާތަނަށް އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ބޮޑަށް ކުރަމުން އައި އިޓާލިއަން ލީގުގެ އިންޓަ މިލާނަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަށްފަހު ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ރެއާލްގެ އެއްބަސްވުން ނަޗޯ އައު ކުރާނީ އިތުރު އެއް އަހަރު ދުވަހަށެވެ. އެހެންކަމުން ދެން ރެއާލާއެކު އޭނާ ސޮއި ކުރާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

Advertisement

ނަޗޯ އޭނާގެ ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށީ ވެސް ރެއާލުންނެވެ. އެ ޓީމަށް މިހާތަނަށް ކުޅެދިން 319 މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް 16 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އޭނާ އަކީ ރެއާލްގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް ޑިފެންޑަރެވެ. ނަޗޯ ވަނީ ރެއާލާއެކު މިހާތަނަށް 21 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް